Duurzaamheidslening

U kunt als huiseigenaar een gunstige lening tot maximaal 15.000 euro aanvragen voor zonnepanelen of energiebesparende maatregelen aan uw huis.
  • Stuur de offerte bij de aanvraag mee
  • In de Verordening Duurzaamheidslening leest u wanneer u in aanmerking komt voor een lening, zo komt u bijvoorbeeld alleen in aanmerking voor de lening als u jonger bent dan 75 jaar. 
  • In de Regeling Duurzaamheidsmaatregelen leest u voor welke maatregelen u een lening kunt aanvragen
  • De gemeente controleert uw aanvraag
  • Als uw aanvraag akkoord is ontvangt u een toewijzigingsbrief waarin de gemeente de lening toewijst onder voorbehoud van een positieve krediettoets van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)
  • U ontvangt een aanvraagformulier van SVn met een checklist voor de financiële toetsing
  • U vraagt de lening aan bij SVn 
  • SVn stelt u het leningsbedrag beschikbaar via een bouwkrediet

De gemeente Noordoostpolder heeft de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. De duurzaamheidsleningen dragen hier aan bij. Want verduurzamingsmaatregelen in bestaande woningbouw zorgen voor een daling van het energiegebruik en een toename van duurzaam opgewekte energie.

Uw Reactie
Uw Reactie