Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Eelke de Vries

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Functie en verantwoordelijkheden

  • Eerste en algemeen adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.
  • Bestuurder in het kader van de Wet op de ondernemingsraden.
  • Directeur van een aantal clusters (Belastingen en Financial, Planning en Control, Beleidsontwikkeling, Ingenieursbureau en Wijkbeheer).
  • Vormt samen met de algemeen directeur de directie van de ambtelijke organisatie.

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

geen

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

geen