Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Eenmalige energietoeslag 2022

De eenmalige energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te betalen. In de gemeente Noordoostpolder is de eenmalige energietoeslag 2022 € 1.300,00. Ook in 2023 is er een eenmalige energietoeslag. Meer informatie over de eenmalige energietoeslag 2023 vindt u onderaan deze pagina bij ‘Veel voorkomende vragen’.

Hoe vraagt u de eenmalige energietoeslag aan?

U vraagt het schriftelijk of digitaal aan. U kunt de aanvraag voor de energietoeslag uiterlijk tot en met 30 juni 2023 indienen. Aanvragen die daarna binnenkomen, worden afgewezen.

Let op! Voordat u aanvraagt is het handig dat u eerst leest aan welke voorwaarden u moet voldoen om de energietoeslag te ontvangen.

Heeft u een vraag over deze regeling. Misschien staat het antwoord onder ‘veel voorkomende vragen’.

Digitale aanvraag

Door op de bovenstaande knop te klikken start u een digitale aanvraag. U vult vervolgens de vragen in en voegt bewijsstukken toe. Voor een digitale aanvraag heeft u wel DigiD nodig. Heeft u een partner? Dan is het voldoende als één van u beiden met DigiD inlogt.

Schriftelijke aanvraag

Download het aanvraagformulier en print het. Daarna vult u het formulier in, zet u uw handtekening en stuurt u het formulier met bijlagen naar ons toe. U kunt het ook bij de receptie in het gemeentehuis inleveren. U mag een scan van het aanvraagformulier en de bijlagen ook e-mailen naar bijzonderebijstand@noordoostpolder.nl Zorg ervoor dat de bestanden dan goed leesbaar zijn (niet te klein en niet te groot).

Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag

Voorwaarden voor de energietoeslag

De voorwaarden zijn officieel in een beleidsregel vastgelegd. De voorwaarden zijn:

  • u woont in de gemeente Noordoostpolder;
  • u maakt in 2022 zelf kosten voor energie voor een woning, woonboot of woonwagen waarin u zelf woont;
  • u heeft in 2022 een laag inkomen;
  • u verblijft niet in een inrichting;
  • u bent niet ingeschreven in de gemeente Noordoostpolder met alleen een briefadres.

Veel voorkomende vragen

Kan ik de energietoeslag ook krijgen zonder dat ik een aanvraag indien?

In principe niet. Ieder huishouden in de gemeente Noordoostpolder die de energietoeslag zonder aanvraag kon krijgen ontving al een brief en een betaling. Als u geen brief ontving en wel de energietoeslag wilt ontvangen, dan moet u een aanvraag indienen. Denkt u dat u wel tot de groep behoort die de energietoeslag zonder aanvraag kon krijgen en kreeg u het niet? Neem dan contact met ons op.

Welk inkomen telt mee?

Bijna alles wat u verdient of ontvangt is inkomen. Inkomen uit arbeid of uitkering zijn bekende voorbeelden. Ook alimentatie, werkzaamheden op basis van PGB, ontvangen heffingskortingen en opbrengsten uit verhuur zijn voorbeelden van inkomsten. Let op! Toeslagen zoals zorg-, en huurtoeslag, kindgebondenbudget of kinderbijslag tellen niet mee. Heeft u een partner? Zijn of haar inkomen telt dan ook mee.

Wat is een laag inkomen?

Dit is een netto (gezins)inkomen zonder vakantiegeld dat lager is dan 130% van de bijstandsnorm zonder vakantiegeld. Hieronder ziet u een paar voorbeeldbedragen. De bedragen zijn gebaseerd op de bijstandsnormen per 1 juli 2022.

Woon- en leefsituatie

130% van de bijstandsnorm excl. vakantietoeslag

21-jaar tot AOW-leeftijd alleenstaande (ouder)

€ 1.360,75

21-jaar tot AOW-leeftijd gehuwd

€ 1.943,93

AOW-leeftijd alleenwonend*

€ 1.513,70

AOW-leeftijd echtpaar*

€ 2.050,54

* Een AOW’er krijgt per persoon elke maand ook € 26,38 inkomensondersteuning. Dit bedrag is geen inkomen en nemen wij dan ook niet mee in de berekening. Krijgt u naast u AOW ook een particulier pensioen? Ook hier passen wij vrijlatingen toe. De vrijlating is voor een alleenstaande € 21,50 en voor een echtpaar € 43,00.

Hoe snel krijg ik een antwoord op mijn aanvraag?

Officieel mogen wij er 8 weken over doen. Het is ook mogelijk om deze termijn te verlengen. Toch doen wij onze uiterste best om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wij ontvingen veel aanvragen en die handelen wij af op basis van binnenkomst. U kunt zelf meehelpen om eerder een antwoord op uw aanvraag te krijgen. Als u bij uw aanvraag alle bewijsstukken inlevert, is alles direct compleet om uw aanvraag te beoordelen.

Kan ik hulp krijgen om een aanvraag in te dienen?

Misschien kunt u hulp krijgen van uw kinderen, familie, vrienden, buren of kennissen. Heeft u dit niet of kunnen zij u niet helpen? Neem dan contact met het Sociaal Loket op. Wij kunnen u advies geven over instanties die u wel kunnen helpen.

Kan ik mij ook identificeren met een rijbewijs?

Officieel niet. De energietoeslag is een onderdeel binnen de Participatiewet. De Participatiewet schrijft verplicht voor dat een rijbewijs geen document is waarmee de identiteit mag worden vastgesteld. Heeft u alleen een geldig rijbewijs en is het voor u onmogelijk om een bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart aan te vragen? Neem dan eerst contact met ons op. Dan bespreken wij uw situatie en gaan wij samen beoordelen welke mogelijkheden er zijn.

Kan ik als ondernemer ook de energietoeslag ontvangen?

Een onderneming (rechtspersoon) heeft geen recht op de energietoeslag. Bent u voor uw inkomen afhankelijk van werkzaamheden uit zelfstandig bedrijf of beroep? Dan kunt u (als natuurlijk persoon) wel in aanmerking komen.

Kan ik de energietoeslag vaker krijgen?

Nee, dat kan niet. Het is een eenmalig bedrag voor het jaar 2022.

Heeft de gemeente Noordoostpolder meer regelingen voor huishoudens met een laag inkomen?

Dat hebben wij zeker. Dit zijn:

U kunt ook eenvoudig online controleren op welke regelingen u misschien aanspraak heeft. De website is www.datgeldtvoormij.nl

Ik heb schulden of voel druk vanuit geldzorgen. Kan de gemeente Noordoostpolder mij helpen?

Misschien kunnen wij u helpen. Neem dan contact met het Sociaal Loket. Wilt u liever zelf uw schulden regelen? Kijk dan op www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Ik ontving al een energietoeslag van € 800,00 van de gemeente Noordoostpolder. De energietoeslag is nu hoger geworden. Moet ik een aanvraag indienen om het extra bedrag te kunnen krijgen?’

Nee, u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen. Iedereen aan wie wij een energietoeslag van € 800,00 verstrekten en nog in de gemeente Noordoostpolder wonen krijgen ambtshalve (zonder een aanvraag) een nabetaling van € 500,00. Ieder huishouden dat het betreft heeft hierover al van ons een brief gekregen.

Wanneer kan ik de nabetaling van € 500,00 verwachten?

Ieder huishouden dat het betreft heeft inmiddels de betaling ontvangen.

Telt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen ook mee?

Nee, deze inkomsten tellen niet mee om uw inkomen te bepalen.

Mijn eerdere aanvraag is afgewezen omdat mijn inkomen te hoog was. Nu is de inkomensgrens verhoogd. Moet ik opnieuw aanvragen?

Een nieuwe aanvraag is niet nodig. Wij hebben alle afwijzingen al opnieuw beoordeeld. Ieder huishouden dat door de verhoging van de inkomensgrens wel recht op de energietoeslag heeft, heeft hierover een bericht en betaling ontvangen. Ontving u geen bericht van ons? Dan is uw inkomen hoger dan 130% van de bijstandsnorm.

Ik heb een IOAW-uitkering. Kan ik ook de energietoeslag ontvangen?

Dat kan als u aan de voorwaarden voldoet. Let op! Voor de energietoeslag stellen wij het inkomen anders vast dan bij de IOAW. Het is dus mogelijk dat u inkomen heeft dat voor de IOAW niet meetelt, maar voor de energietoeslag wel.

Kan ik in 2023 ook energietoeslag ontvangen?

De overheid werkt nog aan een wet die de eenmalige energietoeslag 2023 mogelijk moet maken. Daarom kunt u nu nog geen aanvraag indienen. Wij werken onze website regelmatig bij. Houd deze daarom in de gaten.

Wilt u informatie over hoe u uw woning energiezuinig maakt?

Het EnergieLoket helpt u met een gratis en onafhankelijk advies. U kunt informatie krijgen over hoe u op uw energierekening bespaart. Meer informatie vindt u op hun website. Het adres is energieloketflevoland.nl/noordoostpolder. Heeft u vragen voor het EnergieLoket? Dan kunt u op de website een contactformulier invullen of een chat-gesprek starten. Wilt u liever bellen of e-mailen? Dat kan ook. Het telefoonnummer is (0527) 63 39 31 en het e-mailadres is energieloket@nmfflevoland.nl

Het EnergieLoket heeft ook spreekuren. Als u een spreekuur bezoekt is het handig om gegevens zoals uw gas en elektriciteitsverbruik mee te nemen. Het spreekuur is op maandag van 15.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.30 uur tot 12.30 uur. De locatie is Flevomeer Bibliotheek (Harmen Visserplein 5 in Emmeloord).