Emmelhage

Logo Emmelhage

Emmelhage: (h)eerlijk in de polder

Emmelhage ligt aan de rand van Emmeloord. De wijk in ontwikkeling is een comfortabele thuisbasis.
In de wijk zijn de straten ruim opgezet en bieden ruimte voor groen. Op je eigen kavel laat je je fantasie de vrije loop en bouw je je eigen huis. Met dát bijzondere kenmerk dat het uniek maakt. Uiteraard geldt wel een aantal randvoorwaarden zodat de wijk één geheel wordt. Emmelhage vormt de thuisbasis voor vele doelgroepen en daar spelen de woningentypen op in.

Naast vrije kavels biedt de wijk ruimte voor tweekappers, rijwoningen en levensloopbestendige woningen. Deze bieden je eveneens volop de vrijheid om het huis af te stemmen op je wensen. Met het gemak en de energiezuinige maatregelen die horen bij een nieuwbouwwoning.

Emmelhage Fase 1 en 2A

De kavels in Fase 1 en 2A zijn grotendeels verkocht en nagenoeg volgebouwd. Voor de actuele stand van zaken kunt u kijken op de kavelkaart. Indien er kavels beschikbaar zijn staan deze in de kleur groen weergegeven op de digitale kavelkaart.
Kavelkaart

Verkoop kavels Emmelhage Fase 2B Noord en extra kavels in Fase 2A Zuid

In opvolging van de huidig gerealiseerde woonwijk Emmelhage gaat de gemeente kavels in Emmelhage Fase 2B Noord en extra kavels aan de Theodoor Karel van Lohuizensingel in Fase 2A Zuid in de verkoop brengen. De kavels worden vanaf oktober 2020 tot en met maart 2021 bouwrijp gemaakt, er kan daarna direct begonnen worden met bouwen. 

Kavels in Fase 2B Noord

Het bestemmingsplan ‘Emmeloord - Emmelhage, fase 2’ biedt ruimte voor het realiseren van maximaal 150 woningen in fase 2B. Het gaat om een mix van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. Er komen vooralsnog in Fase 2B Noord circa 43 particuliere kavels, waarvan 15 vrijstaande woningen en 28 twee-onder-een-kapwoningen en circa 50 projectmatige woningen. De gemeente is met Mercatus in gesprek over de realisatie van maximaal 18 rijwoningen.

Extra kavels aan de Theodoor Karel van Lohuizensingel Fase 2A Zuid

Door de wijzigingsbevoegdheid binnen dit bestemmingsplan wordt het mogelijk de bestemming van de locatie aan de Theodoor Karel van Lohuizensingel te wijzigen van ‘Gemengd-’ naar ‘Woongebied’. Bij de ontwikkeling van deze locatie gaan we uit van drie vrijstaande woningen en zes twee-onder-een-kap-woningen.

Start verkoop

Binnenkort start de verkoop van Fase 2B Noord en de Theodoor Karel van Lohuizensingel. Naar verwachting vindt de loting plaats in oktober.
Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de verkoop van de kavels van Emmelhage, kunt u uw interesse bij ons kenbaar maken. Uw interesse kunt u doorgeven aan Team Vastgoed per email via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of telefonisch op 0527 63 39 11.

Overige informatie

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan gerust contact op bij voorkeur per email op mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Telefonisch kunt u uw vragen stellen op 0527-63 39 11 team vastgoed.

Uw Reactie
Uw Reactie