Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Espelervaart Emmeloord 1

Waar

Woonwijk Espelervaart Emmeloord ter hoogte van de Dardanellen, de Sont en de Bosporus

Wanneer

Planning:

  • Ontwerp en voorbereiding januari - juni 2022
  • Uitvoering vanaf september 2022 tot begin 2023

Hinder

Tijdens de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en straatverharding zullen de straten beperkt bereikbaar zijn. Voor uitvoering zal door de aannemer inzichtelijk maken welke hinder te verwachten is. Bewoners worden hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en extreme neerslag, droogte en hitte nemen toe. Dat vraagt om aanpassing van onze leefomgeving, zo ook woonwijk Espelervaart te Emmeloord. Dit jaar maken we De Sont en De Dardanellen klimaatbestendig.

Wat willen we bereiken?

  • Het zo lang mogelijk vasthouden van regenwater in het gebied, zodat het kan infiltreren in de ondergrond, zonder dat het overlast aan de omgeving veroorzaakt.
  • Het toekomstbestendig maken (vernieuwen en verbeteren) van het rioolstelsel in de wijk
  • Klimaatbestendige maatregelen treffen die de leefbaarheid verbeteren.

Wat gaan we doen?

De nutsbedrijven gaan (daar waar nodig) de kabels en leidingen aanpassen of vernieuwen. De bestaande verharding verwijderden. Het bestaande (gemengd) riool vervangen door een gescheiden riool (apart vuilwater en hemelwaterriool). Deels bestaande en deels nieuw (klimaatvriendelijke) bestrating aanbrengen.

Vervolg

In 2023 zijn de Bourgondiëstraat, De Dolomieten en deels De Balkan en De Kaukasus aan de beurt. In 2024 De Ardennen, De Alpen en De Vogezen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij:

Klaas van der Meer
k.vandermeer@noordoostpolder.nl
0527 63 35 38

Plattegrond voor het klimaatbestendig maken woonwijk Espelervaart Emmeloord fase 1

Impressie

Impressie voor het klimaatbestendig maken woonwijk Espelervaart Emmeloord fase 1

Onderhoud Espelervaart Emmeloord

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.