Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Europa neemt Lelylijn op in Trans Europees Transportnetwerk

08 december 2022
Nieuws
Een trein met NS logo en blauw, geel en witte kleur rijdt langs een gebouw.

Het Europees Parlement heeft besloten de Lelylijn op te nemen in het Trans-Europees Transport Netwerk. Dit is een netwerk van snelwegen, spoorlijnen en andere infrastructuur, dat heel Europa verbindt om zo eenvoudiger internationaal te reizen. De Lelylijn is een spoorlijn die de Randstad en het noorden van het land met elkaar gaat verbinden.

Betere ontsluiting Noord-Nederland

De Lelylijn moet de reistijd tussen Noordoostpolder en de Randstad aanzienlijk verkorten. De lijn loopt van Groningen naar Lelystad. Ook Heerenveen en Drachten worden met de Lelylijn aangesloten op het spoorwegnet. De Lelylijn zorgt ervoor dat het Noorden van Nederland beter bereikbaar wordt. Met de aansluiting op de Wünderline bij Groningen wordt ook de verbinding naar Noord-Duitsland en Scandinavië mogelijk. Het besluit is ook belangrijk omdat Europa hiermee het belang van de Lelylijn erkent.

Goed voor Noordoostpolder

Burgemeester Roger de Groot: ”Dit is een belangrijke stap op weg naar realisatie van de Lelylijn.  Voor ons als Noordoostpolder, de overige betrokken gemeenten en provincies, maar ook voor het Rijk is dit een grote steun in de rug. Het draagt belangrijk bij aan onze bereikbaarheid en dat biedt perspectief voor de bouw van nieuwe woningen, economische groei en nieuwe voorzieningen. We zijn er nog niet maar helpen doet het zeker.”

Met deze belangrijke stap wordt de deur geopend naar financiering vanuit Europa.