Exploitatievergunning

Start u een onderneming waarin u eten, drinken gaat verkopen? Of laat u mensen overnachten? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig

Start u een onderneming waar u alcohol verkoopt of schenkt? Dan hebt u naast een exploitatievergunning ook een Drank- en horecavergunning nodig.

Exploitatievergunning aanvragen met DigiD

Exploitatievergunning aanvragen met eHerkenning

In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met openbare orde, veiligheid in de omgeving van openbare inrichtingen.

Wanneer u plannen heeft om een openbare inrichting te starten controleer dan eerst of het past binnen het geldend bestemmingsplan. Neem hiervoor contact op

Exploitatievergunning is nodig bij een openbare inrichting

Hiervan is sprake:
Als u een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis opent.
Of andere voor publiek toegankelijk of besloten ruimte waar dranken, spijzen of rookwaren worden versterkt en geconsumeerd. 

Exploitatievergunning niet nodig bij:

  • Winkels waarbij eten en drinken verkopen niet het belangrijkst is, bijvoorbeeld een ontbijthoekje bij de bakker
  • Zorginstellingen
  • Musea
  • Bedrijfskantines of –restaurants

Nieuwe vergunning aanvragen:

  • Als u voor het eerst een openbare inrichting opent
  • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
  • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt. Bijvoorbeeld: in een vennootschap onder firma treedt een nieuwe vennoot toe.

BIBOB-onderzoek

De gemeente kan een BIBOB-onderzoek doen als u een exploitatievergunning aanvraagt. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat vergunningen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

Een exploitatievergunning kost € 96,00

Uw Reactie
Uw Reactie