Financiële positie biedt ruimte voor investeringen

Foto van de aanslag gemeentelijke heffingen
15 jun 2017

Gemeente Noordoostpolder heeft een positief jaarrekeningresultaat behaald over het boekjaar 2016. De jaarrekening toont dat gemeente Noordoostpolder binnen de beschikbare middelen het voorgenomen beleid kon uitvoeren. Ook laat de jaarrekening zien dat gemeente Noordoostpolder profiteert van de opbloeiende economie. Op een totale begroting van ruim € 130 miljoen bedraagt het rekeningresultaat € 2,9 miljoen, ofwel ruim 2% van de begroting.

Ruimte voor de toekomst

Gelijktijdig met de jaarrekening is ook de perspectiefnota 2018-2021 van gemeente Noordoostpolder gepresenteerd. Hierin kijkt de gemeente vooruit naar ontwikkelingen die op de gemeente af komen of die ze zelf in wil zetten. De financiële positie van de Noordoostpolder biedt de komende jaren mogelijkheden om te investeren; met behoud van een goede financiële positie én zonder lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven.

Belangrijke ontwikkelingen

Het komende jaar staat verdere ontwikkeling van het Stadshart, en dan vooral de uitwerking van het gekozen scenario ‘Compact Centrum’ op het programma. Ook is nu het juiste moment om op basis van een Integrale Huisvestingsvisie Onderwijs afspraken te maken met het Voortgezet Onderwijs in Emmeloord. Verder is er in de perspectiefnota nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijk vastgoed, sociaal domein en openbare ruimte.

Op koers

Naast de jaarrekening en de perspectiefnota stuurt het college deze week ook de voorjaarsrapportage naar de gemeenteraad. Op 10 juli stelt de raad deze stukken vast. De voorjaarsrapportage laat zien dat gemeente Noordoostpolder met het realiseren van haar doelstellingen op koers ligt, terwijl zij tegelijkertijd goed greep houdt op haar uitgaven.