Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente Noordoostpolder en COA nog in gesprek over nareizigerslocatie

15 mei 2023
Nieuws
Huizen op een azc en bewoners

Gemeente Noordoostpolder en het COA zijn met elkaar in gesprek over de mogelijke vestiging van een locatie voor de opvang van nareizigers. Deze gesprekken gaan onder meer over de mogelijke vestigingsplaats van een dergelijke locatie en over de eisen waaraan deze locatie moet voldoen.

Maximaal 300 personen

Het gaat hierbij om een opvanglocatie voor de kortstondige opvang van maximaal 300 personen. Het gaat om gezinsleden die naar Nederland komen om hier te worden herenigd met een familielid die een verblijfsvergunning heeft. Zij verblijven in deze locatie in afwachting van een screening door de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) op de COA locatie in Zevenaar. Bij een positieve beoordeling worden zij doorgeplaatst naar een permanente opvanglocatie. De locatie wordt voor een periode van maximaal vijf jaar ingericht.

Beoordeling COA

Op basis van de vraag van het COA heeft gemeente Noordoostpolder mogelijke locaties in beeld gebracht. Over deze locaties wordt al enige tijd met het COA gesproken. Het COA onderzoekt en beoordeelt de locaties. Daarna vindt in afstemming met de gemeente verdere besluitvorming plaats over een definitieve locatie.

Burgemeester Roger de Groot: “De gesprekken verlopen constructief en zorgvuldig, rekening houdend met ieders belang. Het gaat om belangrijke afwegingen en besluiten en dat kost tijd, misschien wel wat meer tijd dan we hadden verwacht en gehoopt, maar we willen geen concessies doen aan de kwaliteit van de uiteindelijke uitkomst.” 

Quote Milo Schoenmaker: “We zijn blij dat de gemeente Noordoostpolder bereid is met ons samen te kijken naar een goede plek voor deze opvanglocatie. Mensen verblijven er niet zo lang in vergelijking met een regulier asielzoekerscentrum maar als de gemeente instemt, dan wordt de locatie wel voor meerdere jaren ingericht. Dan is het goed om te zorgen dat het voldoet aan de eisen en kwaliteit die we willen bieden in de opvang.”