Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente Noordoostpolder gaat aan de slag met de energietoeslag 2023

26 oktober 2023
Nieuws

Vanaf 1 november 2023 wordt in gemeente Noordoostpolder de energietoeslag over 2023 uitbetaald. De energietoeslag 2023 is een tegemoetkoming in de energielasten voor huishoudens met een laag inkomen. Een laag inkomen is een (gezins)inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm. De hoogte van de energietoeslag 2023 is € 800 per huishouden. 

Betaling  

De gemeente wil zoveel mogelijk huishoudens het bedrag betalen zonder dat zij daarvoor een aanvraag hoeven in te dienen. Huishoudens waarvan bekend is dat zij aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023 voldoen, krijgen automatisch een betaling. In de periode vanaf 1 november 2023 tot en met 31 december 2023 worden de betalingen verricht. Ieder huishouden dat hiervoor in aanmerking komt krijgt daarover een brief. 

Niet eerder een toeslag ontvangen? 

Ieder huishouden dat de energietoeslag 2023 niet automatisch kreeg kan vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024 een aanvraag indienen. Vanaf 1 januari 2024 is hiervoor een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar op de website van de gemeente Noordoostpolder.   

Kijkt u voor meer informatie over de energietoeslag op deze website