Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente Noordoostpolder op koers met het huisvesten van statushouders

01 februari 2023
Nieuws
Blauw bordje met nummer 26 op een stukje muur.

Gemeente Noordoostpolder heeft in 2022 voldaan aan de taakstelling van de Rijksoverheid wat betreft de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders). Er werden in totaal 76 statushouders gehuisvest en dat zijn er 12 meer dan de opdracht vanuit het Rijk.  

De nood is hoog

De laatste tijd is regelmatig in het nieuws dat gemeenten tekort schieten in het bieden van huisvesting aan statushouders. Mede daardoor is er onvoldoende doorstroming in asielzoekerscentra. Ondanks de nog steeds toenemende instroom en krapte op de woningmarkt voldoet Noordoostpolder aan de taakstelling van het kabinet. Deze was voor 2022 de huisvesting van 64 statushouders. Omdat in 2022 12 statushouders meer werden gehuisvest wordt de taakstelling voor de 1e helft van 2023 46 statushouders. De taakstelling voor de 2e helft 2023 is nog niet bekend.

Blijvende inspanning

De gemeente blijft zich de komende jaren inspannen om te voldoen aan deze taakstelling, maar kan gegeven de omstandigheden niet garanderen dat dit ieder half jaar opnieuw kan lukken. Daarom wordt constructief samengewerkt met Mercatus, Vluchtelingenwerk, onderwijs en andere maatschappelijke partners. Dit zorgt voor een snelle integratie, mede ook door de welwillende houding van onze inwoners. Naast statushouders is er ook dringend behoefte aan woonruimte voor onder meer starters en andere doelgroepen.  

Wethouder Toon van Steen: “In de huidige tijd, met veel instroom van ontheemden en een krappe huizenmarkt, ben ik blij dat we deze mensen een goede plek hebben kunnen bieden. Binnen de beperkte mogelijkheden die we hebben blijft het zoeken naar de juiste balans. Ik heb er wel vertrouwen in dat we die samen met Mercatus, onze partners en inwoners ook de komende periode weer gaan vinden.”