Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeente stelt noodfonds langer open voor maatschappelijke organisaties

12 oktober 2023
Nieuws

Gemeente Noordoostpolder helpt maatschappelijke organisaties met hun energiekosten. Organisaties zoals sportverenigingen en buurthuizen kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Dat kan nog tot 15 november.

Aanvraagtermijn is verlengd tot 15 november

Maatschappelijke organisaties die dit jaar nog geen aanvraag gedaan hebben, kunnen dat alsnog doen. Met het verlengen van de aanvraagtermijn heeft iedere maatschappelijke organisatie ruimschoots de gelegenheid om de tegemoetkoming aan te vragen. Dat kan via de website van de gemeente: www.noordoostpolder.nl/energiekosten.

Er gelden een paar voorwaarden om geld te krijgen

Verenigingen die een energiecontract van een gebouw hebben of die aantoonbaar de energielasten doorberekend krijgen van hun verhuurder, kunnen een financiële bijdrage aanvragen. Dit geldt als het gebouw gebruikt wordt voor sociaal-maatschappelijke activiteiten (bijv. sport, cultuur of bijeenkomsten die door vrijwilligers georganiseerd worden). Zij krijgen een bijdrage als de energierekening in 2022 is gestegen. Verder moeten er voor het gebouw minstens drie energiebesparende maatregelen zijn getroffen (of in 2023 worden getroffen). Denk aan: zonnepanelen, led-verlichting, energiescan gedaan, apparaten zuiniger ingesteld et cetera.