Gemeentearchief

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. Naast historische informatie over de gemeente, bevat het archief ook archieven van organisaties en privé personen.

Wij zijn bezig om de archieven toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven. Waar het mogelijk is ook digitaal beschikbaar te maken.

Alleen archieven die al toegankelijk zijn gemaakt zijn direct te raadplegen. De andere archieven zijn in overleg beschikbaar.

Overzicht

Collectie
nummer
Naam archief Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

1 Openbaar Lichaam "de Noordoostelijke Polder" 1942- 1962 en de aldaar in bewaring gegeven en gedeponeerde archieven. Inventaris Ja VADA
2 Bouwarchief van de gemeente Noordoostpolder 1942- 2004 Inventaris Ja VADA
3 Bouwarchief van de gemeente Noordoostpolder 2005-2010 Plaatsingslijst Ja VADA
4 Archief van de gemeente Noordoostpolder 1962-1986 Inventaris Ja VADA
36 Archief van de gemeente Noordoostpolder 1986-2002 Inventaris Ja VADA
  Vergunningenarchief Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inventaris Ja VADA
  Milieudossiers Plaatsingslijst Ja VADA
  Archief van onderzoeken ten behoeve van bodemverontreiniging Plaatsingslijst Ja VADA
  Archief van de gemeentelijke afdeling Publieke Werken Nee Nee Gemeentehuis
  Archief van de gemeente Noordoostpolder1986 - 2002 Nee Nee Gemeentehuis
  Archief van het Directieproject Windpark, 2003-2013 Inventaris Ja VADA
  Archief van het Directieproject Wellerwaard, (1999) 2000-2013 Inventaris Ja VADA
  Archief van het Directieproject MSB (Mer, Structuurvisie, Bestemmingsplan Landelijk Gebied), (2002) 2011-2013 Inventaris Ja VADA
  Archief van het Directieproject Masterplan Sport, (2007) 2008 - 2013 Inventaris Ja VADA
  Archief van het Directieproject Emmelhage, 2000-2013 Inventaris Ja VADA
  Archief van het directieproject Emmeloord-Centrum Inventaris Ja VADA

Gedeponeerde archieven

Collectie
nummer
Naam archief Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

5 Stichting Veiligheidszorg Noordelijk Flevoland 1999 - 2005 Inventaris Ja VADA
6 Gemeentepolitie Noordoostpolder 1963 - 1993 Inventaris Ja VADA
7 Archief van de Veterinaire Dienst 1947-1985 Inventaris Ja VADA
8 Archief Kulturele Kring 1968-1982 Inventaris Ja VADA
9 Stichting Pierement Inventaris Ja VADA
10 Archief Schokland Inventaris Ja VADA
11 Brandweer Inventaris Ja VADA
12 Archief van de Anti-Revolutionare kieskring Inventaris Ja VADA
13 Archief van de Culturele Raad 1954-1972 Inventaris Ja VADA
  Archief van de Werkcorporatie B.V. (2014) 2015 - heden Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
  Archief van de Stichting theater 't Voorhuys 1993-2015 Nee Nee Gemeentehuis
  Archief van de gemeenteraad Noordoostpolder (2001) 2002 - 2016 Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis

Collecties

Collectie
nummer
Naam archief Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

14 Bibliotheekcollectie Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
15 Gemeente Noordoostpolder krantenartikelen Nee Nee VADA
16 Gemeente Noordoostpolder Losse archivalia Nee Nee VADA

Audio-visuele archieven

Collectie
nummer
Naam archief Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

17 Fotocollectie Hans Veenhuis 1970 - 2011 Nee Nee Gemeentehuis
18 Negatieven gemeente Noordoostpolder Nee Nee Gemeentehuis
19 Gemeente Noordoostpolder cd en dvd's Plaatsingslijst Ja Gemeentehuis
20 Gemeente Noordoostpolder glasdia's Nee Nee Gemeentehuis
21 Gemeente Noordoostpolder foto's (los) Nee Nee Gemeentehuis
22 Gemeente Noordoostpolder dia's Nee Nee Gemeentehuis
23 Gemeente Noordoostpolder LP's Nee Nee Gemeentehuis
24 Gemeente Noordoostpolder  VHS-banden Nee Nee Gemeentehuis
25 Gemeente Noordoostpolder foto's (BACode) Beschreven bestanden Ja Gemeentehuis

Particuliere archieven

Collectie
nummer
Naam archief Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

27 E. (Elly) Smit Ja Ja VADA
28 Album met geboortekaartjes van P. Ritsma Ja Nee VADA
29 J.B.M. Jansen 1941 - 1949 Ja Ja VADA
30 Familie Appels 1945 - 1965 Ja Ja VADA
31 E. Cordes  1947- 1948 Ja Ja VADA
32 A. Erkelens 1943 - 1986 Ja Ja VADA
33 L. Erkelens Ja Ja VADA
34 Familie Beks Ja Nee VADA
35 F.A. Donkerbroek Ja Nee Gemeentehuis
37 J. Meliesie Nee Nee Gemeentehuis
38 J. Haveman      

Er zijn nog geen archiefstukken online beschikbaar.
Wilt u inzage in de archieven of doet u onderzoek dan kunt u contact opnemen met de gemeentearchivaris, (0527) 63 39 11, info@noordoostpolder.nl.

 

Uw Reactie
Uw Reactie