Gemeentearchief

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. Naast historische informatie over de gemeente, bevat het archief ook archieven van organisaties en privé personen.

Wij zijn bezig om de archieven toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven. Waar het mogelijk is ook digitaal beschikbaar te maken.

Alleen archieven die al toegankelijk zijn gemaakt zijn direct te raadplegen. De andere archieven zijn in overleg beschikbaar.

Overzicht archieven
Collectie
nummer
Naam archief Bewerkings-
status
Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

1 Openbaar Lichaam "de Noordoostelijke Polder" 1942- 1962 en de aldaar in bewaring gegeven en gedeponeerde archieven. Afgerond Inventaris Ja VADA
2 Bouwarchief van de gemeente Noordoostpolder 1942- 2004 Afgerond Inventaris Ja VADA
3 Bouwarchief van de gemeente Noordoostpolder 2005-2010 In bewerking Plaatsingslijst Ja VADA
4 Archief van de gemeente Noordoostpolder 1962-1986 Afgerond Inventaris Ja Gemeentehuis
5 Vergunningenarchief Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Afgerond Inventaris Ja VADA
6 Archief van dossiers aangemaakt onder de Wet milieubeheer Afgerond Plaatsingslijst Ja VADA
7 Archief van onderzoeken ten behoeve van bodemverontreiniging Afgrond Plaatsingslijst Ja VADA
8 Archief van de gemeentelijke afdeling Publieke Werken In bewerking Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
9 Archief van de gemeente Noordoostpolder 1986-2002 In bewerking Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
10 Archief van de gemeente Noordoostpolder 2002- 2013 In bewerking Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
11 Archief van de gemeente Noordoostpolder 2014- heden n.v.t. Plaatsingslijst Ja Gemeentehuis
12 Archief van de gemeentelijke afdeling Grondbeheer In bewerking Inventaris Nee Gemeentehuis
13 Archief van verleende privaatrechtelijke vergunningen Afgerond Plaatsingslijst Ja VADA
14 Archief van verleende reclamevergunningen Afgerond Plaatsingslijst Ja VADA

Gedeponeerde archieven

Collectie
nummer
Naam archief Bewerkings-
status
Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

15 Stichting Veiligheidszorg Noordelijk Flevoland 1999 - 2005 Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
16 Gemeentepolitie Noordoostpolder 1963 - 1993 Afgerond Inventaris Ja Gemeentehuis
17 Archief van de Veterinaire Dienst 1947-1985 Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
18 Archief Kulturele Kring 1968-1982 Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
19 Stichting Pierement Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
20 Archief Schokland Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
21 Brandweer Afgrond Inventaris Nee Gemeentehuis
22 Archief van de Anti-Revolutionaire kieskring Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
23 Archief van de Culturele Raad 1954-1972 Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
24 Archief van de Werkcorporatie B.V. (2014) 2015 - heden n.v.t. Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
25 Archief van de Stichting theater 't Voorhuys 1993-2015 Afgerond Nee Nee Gemeentehuis
26 Archief van de gemeenteraad Noordoostpolder (2001) 2002 - 2016 In bewerking Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
27 Archief van de Milieuraad In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
28 Archief van de School begeleidingsdienst IJsselmeerpolder In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
29 Archief van het Vuil Verwerkingsbedrijf Noordoostpolder In bewerking Nee Nee Gemeentehuis

 

Collecties

Collectie
nummer
Naam archief Bewerkings-
status
Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

30 Bibliotheekcollectie In bewerking Plaatsingslijst Nee Gemeentehuis
31 Gemeente Noordoostpolder krantenartikelen In bewerking Nee Nee VADA
32 Gemeente Noordoostpolder Losse archivalia In bewerking Nee Nee VADA

 

Audiovisuele archieven

Collectie
nummer
Naam archief Bewerkings-
status
Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

33 Fotoarchief Hans Veenhuis 1970 - 2011 In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
34 Negatieven archief gemeente Noordoostpolder In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
35 Archief met digitale dragers gemeente Noordoostpolder Afgerond Plaatsingslijst Ja Gemeentehuis
36 Archief met glasdia's gemeente Noordoostpolder In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
37 Gemeente Noordoostpolder foto's (los) In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
38 Gemeente Noordoostpolder dia's In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
39 Gemeente Noordoostpolder LP's In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
40 Gemeente Noordoostpolder  VHS-banden In bewerking Nee Nee Gemeentehuis
41 Fotocollectie gemeente Noordoostpolder 1940-1990 Afgerond (BAC) Ja

Gemeentehuis

 

Particuliere archieven

Collectie
nummer
Naam archief Bewerkings-
status
Inventaris/
Plaatsingslijst

Digitaal beschikbaar

 

Vindplaats

 

42 E. (Elly) Smit Afgerond Inventaris Ja VADA
43 Album met geboortekaartjes van P. Ritsma Afgerond Inventaris Nee VADA
44 J.B.M. Jansen 1941 - 1949 Afgerond Inventaris Ja VADA
45 Familie Appels 1945 - 1965 Afgerond Inventaris Ja VADA
46 E. Cordes  1947- 1948 Afgerond Inventaris Ja VADA
47 A. Erkelens 1943 - 1986 Afgerond Inventaris Ja VADA
48 L. Erkelens Afgerond Inventaris Ja VADA
49 Familie Beks Afgerond Inventaris Nee VADA
50 F.A. Donkerbroek Afgerond Inventaris Nee Gemeentehuis
51 J. Meliesie In bewerking Nee Nee Gemeentehuis

Er zijn nog geen archiefstukken online beschikbaar.
Wilt u inzage in de archieven of doet u onderzoek dan kunt u contact opnemen met de gemeentearchivaris, (0527) 63 39 11, info@noordoostpolder.nl.

 

Uw Reactie
Uw Reactie