Gemeentelijke belastingen 2021

Rond zaterdag 13 februari ontving u de aanslag van de gemeentelijke belastingen van 2021, in de brievenbus of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. De gemeentelijke belastingen bestaan uit een aantal onderdelen: de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing  en de rioolheffing.

Wat is het verschil ten opzichte van 2020?

De tarieven voor rioolheffing blijven gelijk.

Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting die u als eigenaar van de woning voor 2021 moet betalen is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning op 1 januari 2020. Het tarief voor woningen is 0,1362%. Voor niet-woningen is het tarief voor eigendom 0,2165% en voor gebruik 0,1714%.

Afvalstoffenheffing

Van de opbrengst afvalstoffenheffing betaalt de gemeente het ophalen en verwerken van alle stromen huisvuil en de milieustraat. Sinds 1 januari geldt in de gemeente Noordoostpolder het recycle-tarief. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel bestaat. Het vaste deel betaalt u op dit moment. Het variabele deel wordt bepaald aan de hand van het aantal keer dat u de restafvalbak dit jaar aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse restafvalcontainer. Hiervan ontvangt u de aanslag begin volgend jaar. Meer informatie over het recycle-tarief.

Digitaal regelen

U kunt veel zaken digitaal regelen. Het aanvragen van automatische incasso, kwijtschelding aanvragen of het indienen van een bezwaarschrift. .

Heeft u een vraag?

U kunt ons bereiken op 0527 63 39 11. Mailen kan ook naar belastingen@noordoostpolder.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie