Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentelijke belastingen 2023

De aanslag van de gemeentelijke belastingen over dit jaar 2023 zijn verstuurd. U hebt deze ontvangen met de post of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. De gemeentelijke belastingen bestaan uit een aantal onderdelen:

WOZ-beschikking en de onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting die u als woningeigenaar voor 2023 moet betalen is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning op de waardepeildatum 1 januari 2022. Ten opzichte van een jaar eerder is de waarde van woningen in Noordoostpolder gemiddeld met ruim 19% gestegen. Het tarief voor woningen is 0,1108% van de WOZ-waarde. Voor niet-woningen is het tarief voor eigendom 0,2223% en voor gebruik 0,1760% van de WOZ-waarde.

Recycle-tarief

In de gemeente Noordoostpolder geldt het recycle-tarief. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel bestaat. Het vaste deel betaalt u met deze aanslag. In 2023 geeft de gemeente een eenmalige korting van € 20,00.

De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafvalbak dit jaar aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse container voor restafval. U ontvangt begin volgend jaar de factuur voor het variabele deel over 2023. Meer informatie over het recycle-tarief.

Digitaal regelen

Wat kunt u zelf regelen? Om sommige zaken digitaal te regelen is het nodig dat u zich aanmeldt met uw DigiD. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u dit aanvragen op Digid.nl.

Foutje in belastingaanslag

Bij het onderdeel ‘automatische incasso’ op het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen is een foutje geslopen. De laatste datum van afschrijving is 28-12-2023 in plaats van 18-04-2023.

Heeft u een vraag?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden of wilt u persoonlijk contact?

Neem dan contact op met de gemeente Noordoostpolder 0527 63 39 11 of info@noordoostpolder.nl