Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentelijke belastingen 2023

Rond zaterdag 18 februari 2023 ontvangt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen over dit jaar. U ontvangt deze in de brievenbus of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. De gemeentelijke belastingen bestaan uit een aantal onderdelen:

WOZ-beschikking en de onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting die u als woningeigenaar voor 2023 moet betalen is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning op de waardepeildatum 1 januari 2022. Ten opzichte van een jaar eerder is de waarde van woningen in Noordoostpolder gemiddeld met ruim 19% gestegen. Het tarief voor woningen is 0,1108% van de WOZ-waarde. Voor niet-woningen is het tarief voor eigendom 0,2223% en voor gebruik 0,1760% van de WOZ-waarde.

Recycle-tarief

In de gemeente Noordoostpolder geldt het recycle-tarief. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel bestaat. Het vaste deel betaalt u met deze aanslag. In 2023 geeft de gemeente een eenmalige korting van € 20,00.

De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafvalbak dit jaar aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse container voor restafval. U ontvangt begin volgend jaar de factuur voor het variabele deel over 2023. Meer informatie over het recycle-tarief.

Digitaal regelen

Wat kunt u zelf regelen? Om sommige zaken digitaal te regelen is het nodig dat u zich aanmeldt met uw DigiD. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u dit aanvragen op Digid.nl.

Foutje in belastingaanslag

Bij het onderdeel ‘automatische incasso’ op het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen is een foutje geslopen. De laatste datum van afschrijving is 28-12-2023 in plaats van 18-04-2023.

Heeft u een vraag?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden of wilt u persoonlijk contact?

Neem dan contact op met de gemeente Noordoostpolder 0527 63 39 11 of info@noordoostpolder.nl