Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentelijke regels klaar voor omgevingswet

02 november 2023
Nieuws

Regels voor bomen, monumenten, de weekmarkt, begraafplaatsen en parkeren zijn voorbeelden van gemeentelijke regels. Deze regels worden nu aangepast, omdat de landelijke wet verandert. Daarover namen burgemeester en wethouders dinsdag een besluit.

Omgevingswet is bijna van kracht

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is een landelijke wet die veel oude wetten voor de leefomgeving vervangt. Gemeente Noordoostpolder past de eigen regels daar nu op aan.

Aanpassingen in woorden en vermindering van regels

De aanpassingen zijn vooral op het gebied van woordgebruik. De begrippen zijn bijvoorbeeld aangepast op de Omgevingswet. Daarnaast zijn regels en procedures geschrapt die door landelijke regels overbodig worden of die in de praktijk niet nodig blijken. Zo vervalt de aparte vergunningplicht voor woonschepen, omdat voor woonschepen al een omgevingsvergunning voor bouwen nodig is. Ook verandert de vergunningplicht voor grafstenen in een meldingsplicht. Dit is gedaan omdat het proces daardoor gemakkelijker wordt.

Gemeenteraad

De gemeenteraad besluit op 11 december a.s. of zij deze wijzigingen wil doorvoeren. Daarna gelden de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024.