Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gezondheidszorg

Vluchtelingen hebben recht op gezondheidszorg en geestelijke en maatschappelijke ondersteuning.
In Noordoostpolder zijn de volgende zaken inmiddels geregeld of onderhanden.

Huisarts en huisartsenpost

  • Voor de Oekraïense vluchtelingen die verblijven op de opvanglocatie is er op maandag, woensdag en vrijdag een spreekuur van 9.00 – 10.30 uur in het Dokter Jansencentrum.
  • Oekraïners die verblijven in de particuliere opvang, kunnen terecht bij de dichtstbijzijnde huisarts.
  • Voor de zorgverzekering kan gebruik worden gemaakt van de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het bestaande pakket voor asielzoekers (RMA).
  • Voor meer informatie lees: Vragen en antwoorden over de zorgkosten en zorgverzekering van vluchtelingen uit Oekraïneexterne-link-icoon.
  • Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem.  

Apotheek

Bij Service Apotheek-West is medicatie op recept verkrijgbaar. Het adres is Europalaan 124 en het telefoonnummer (0527) 61 56 82.

Medicijnteksten in het Oekraïens

Op www.Apotheek.nlexterne-link-icoon is de belangrijkste informatie van een aantal veelgebruikte medicijnen en zelfzorgmiddelen vertaald naar het Oekraïens.

Verloskundige

Zwangeren kunnen terecht bij Verloskundige Praktijk NOP/Lemsterland, Koningin Julianastraat 41, Emmeloord. Telefoon (0527) 61 41 36.

Consultatiebureau

Ouders met kinderen tot 4 jaar kunnen terecht bij ZONL (Zorggroep Oude en Nieuwe Land), Kometenlaan 1 Emmeloord (het is het blauwe gebouw naast het ziekenhuis), telefoon (0527) 63 03 91 of per mail: babyenpeutervragen@zorggroep-onl.nl.

Maatschappelijk werk

Contactgegevens: amwnoordoostpolder@zorggroep-onl.nl of (0527) 63 03 91.
Het adres is Kometenlaan 1, Emmeloord.

Geestelijke gezondheidszorg

Tandzorg

Voor spoedeisende tandartsenzorg kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur bellen met tandarts Van der Ende, telefoon (0527) 61 34 97. Het adres is Scandinaviëlaan 31a.

Rijksvaccinatieprogramma

Link naar Oekraïense webpagina van de brochure met informatie over het Rijksvaccinatieprogramma.
Захистіть вашу дитину від інфекційних хвороб
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vertaling-oekraiens-folder-bescherm-je-kindexterne-link-icoon

Zorgverzekering

Per 1 juli 2022 zijn de regels voor de zorgverzekering voor vluchtelingen uit Oekraïne gewijzigd. Meer informatie over de wijzigingen vindt u via Zorgkiezerexterne-link-icoon.

Vertaling woorden vaccinatiebewijs

Bij het opstellen van een vaccinatieschema voor vluchtelingenkinderen uit Oekraïne heb je (soms) de vaccinatiegegevens van het kind tot je beschikking. Deze woordenlijstexterne-link-icoon kan dan een handig hulpmiddel zijn.

Kosten

Het verlenen van medische zorg wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat de zorgverlener subsidie kan aanvragen bij het CAK. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. De zorgverlener hoeft geen bijdrage te vragen van de patiënt.
www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerdenexterne-link-icoon