undefined logo
undefined logo

Gezondheidszorg

Vluchtelingen hebben recht op gezondheidszorg en geestelijke en maatschappelijke ondersteuning.
In Noordoostpolder zijn de volgende zaken inmiddels geregeld of onderhanden.

 1. Huisarts en huisartsenpost

  - Voor de Oekraïense vluchtelingen die verblijven op de opvanglocatie is er dagelijks een spreekuur van 9.00 - 11.00 uur in het Dokter Jansencentrum.

  - Oekraïners die verblijven in de particuliere opvang, kunnen terecht bij de dichtstbijzijnde huisarts.

  Voor de zorgverzekering kan gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg via het CAK,
   www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden
  Huisartsen kunnen hier de gegeven zorg (alleen basispakket) declareren.

 2. Apotheek
  Bij Service Apotheek-West is medicatie op recept verkrijgbaar. Het adres is Europalaan 124 en het telefoonnummer 0527 61 56 8
  Medicijnteksten in het Oekraïens
  Op www.Apotheek.nl is de belangrijkste informatie van een aantal veelgebruikte medicijnen en zelfzorgmiddelen vertaald naar het Oekraïens.
 3. Verloskundige
  Zwangeren kunnen terecht bij Verloskundige Praktijk NOP/Lemsterland, Koningin Julianastraat 41, Emmeloord. Telefoon 0527 61 41 36.
 4. Consultatiebureau
  Ouders met kinderen tot 4 jaar kunnen terecht bij ZONL (Zorggroep Oude en Nieuwe Land), Kometenlaan 1 Emmeloord (het is het blauwe gebouw naast het ziekenhuis), telefoon 0527 63 03 91 of per mail: babyenpeutervragen@zorggroep.nl.
 5. Maatschappelijk werk
  Contactgegevens: amwnoordoostpolder@zorggroep-onl.nl of 0527 63 03 91.
  Het adres is Kometenlaan 1, Emmeloord.
 6. Geestelijke gezondheidszorg
  Voor psychosociale zorg neemt u contact op met het maatschappelijk werk. Contactgegevens: amwnoordoostpolder@zorggroep-zonl.nl. Telefoon 0527 63 03 91. Adres: Kometenlaan 1 Emmeloord

  Voor GGZ zorg neemt u contact op met het Therapeutisch Centrum Flevoland. 0527 22 45 01 of per mail: info@therapeutisch-centrum.nl

 7. Tandzorg
  Voor spoedeisende tandartsenzorg kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur bellen met tandarts Van der Ende, telefoon 0527 61 34 97. Het adres is Scandinaviëlaan 31a.
 8. Rijksvaccinatieprogramma
  Link naar Oekraïense webpagina van de brochure met informatie over het Rijksvaccinatieprogramma.
  Захистіть вашу дитину від інфекційних хвороб
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vertaling-oekraiens-folder-bescherm-je-kind

  Vertaling woorden vaccinatiebewijs
  Bij het opstellen van een vaccinatieschema voor vluchtelingenkinderen uit Oekraïne heb je (soms) de vaccinatiegegevens van het kind tot je beschikking. Deze woordenlijst kan dan een handig hulpmiddel zijn.

Kosten

Het verlenen van medische zorg wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat de zorgverlener subsidie kan aanvragen bij het CAK. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. De zorgverlener hoeft geen bijdrage te vragen van de patiënt.
www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden