Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gezondheidszorg

Vluchtelingen hebben recht op gezondheidszorg en geestelijke en maatschappelijke ondersteuning.
In Noordoostpolder zijn de volgende zaken inmiddels geregeld of onderhanden.

 1. Huisarts en huisartsenpost
  - Voor de Oekraïense vluchtelingen die verblijven op de opvanglocatie is er op maandag, woensdag en vrijdag een spreekuur van 9.00 – 10.30 uur in het Dokter Jansencentrum.
  - Oekraïners die verblijven in de particuliere opvang, kunnen terecht bij de dichtstbijzijnde huisarts.

  Voor de zorgverzekering kan gebruik worden gemaakt van de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het bestaande pakket voor asielzoekers (RMA).

  Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem.  
 2. Apotheek
  Bij Service Apotheek-West is medicatie op recept verkrijgbaar. Het adres is Europalaan 124 en het telefoonnummer 0527 61 56 82
 3. Medicijnteksten in het Oekraïens
  Op www.Apotheek.nl is de belangrijkste informatie van een aantal veelgebruikte medicijnen en zelfzorgmiddelen vertaald naar het Oekraïens.
 4. Verloskundige
  Zwangeren kunnen terecht bij Verloskundige Praktijk NOP/Lemsterland, Koningin Julianastraat 41, Emmeloord. Telefoon 0527 61 41 36.
 5. Consultatiebureau
  Ouders met kinderen tot 4 jaar kunnen terecht bij ZONL (Zorggroep Oude en Nieuwe Land), Kometenlaan 1 Emmeloord (het is het blauwe gebouw naast het ziekenhuis), telefoon 0527 63 03 91 of per mail: babyenpeutervragen@zorggroep.nl.
 6. Maatschappelijk werk
  Contactgegevens: amwnoordoostpolder@zorggroep-onl.nl of 0527 63 03 91.
  Het adres is Kometenlaan 1, Emmeloord.
 7. Geestelijke gezondheidszorg
  Voor psychosociale zorg neemt u contact op met het maatschappelijk werk. Contactgegevens: amwnoordoostpolder@zorggroep-zonl.nl. Telefoon 0527 63 03 91. Adres: Kometenlaan 1 Emmeloord

  Voor GGZ zorg neemt u contact op met het Therapeutisch Centrum Flevoland. 0527 22 45 01 of per mail: info@therapeutisch-centrum.nl
 8. Tandzorg
  Voor spoedeisende tandartsenzorg kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur bellen met tandarts Van der Ende, telefoon 0527 61 34 97. Het adres is Scandinaviëlaan 31a.
 9. Rijksvaccinatieprogramma
  Link naar Oekraïense webpagina van de brochure met informatie over het Rijksvaccinatieprogramma.
  Захистіть вашу дитину від інфекційних хвороб
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vertaling-oekraiens-folder-bescherm-je-kind
 10. Zorgverzekering
  Per 1 juli 2022 zijn de regels voor de zorgverzekering voor vluchtelingen uit Oekraïne gewijzigd. Meer informatie over de wijzigingen vindt u via Zorgkiezer.
 11. Vertaling woorden vaccinatiebewijs
  Bij het opstellen van een vaccinatieschema voor vluchtelingenkinderen uit Oekraïne heb je (soms) de vaccinatiegegevens van het kind tot je beschikking. Deze woordenlijst kan dan een handig hulpmiddel zijn.

Kosten

Het verlenen van medische zorg wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat de zorgverlener subsidie kan aanvragen bij het CAK. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. De zorgverlener hoeft geen bijdrage te vragen van de patiënt.
www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden