Grafrechten

Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken vraagt u grafrechten aan bij de gemeente. Wanneer u grafrechten bezit, heeft u de rechten en plichten voor een graf en bent u de contactpersoon voor de gemeente.
 • Grafrechten vraagt u aan wanneer u een graf of urnennis heeft uitgezocht. Meestal doet de begrafenisondernemer dit voor u. Maar u kunt ook zelf grafrechten aanvragen bij het Ingenieursbureau van de gemeente
 • Voor een eigen graf (particulier graf) kunt u grafrechten aanvragen voor 10, 20 of 40 jaar (voor een urnennis kan dat ook voor een periode van 5 jaar). Deze termijn kunt u steeds met 5, 10 of 20 jaar verlengen. U regelt de verlenging bij het Ingenieursbureau, 1 jaar voordat de termijn afloopt. Als u grafrechten niet op tijd verlengt, krijgt u eerst een herinneringsbrief. Als u hierop niet reageert, gaan de grafrechten naar de gemeente. Die mag het graf ruimen
 • Grafrechten kunt u laten overschrijven op naam van een familielid. Als degene met grafrechten (rechthebbende) is overleden, moeten de nabestaanden de rechten binnen een jaar overschrijven op naam van een erfgenaam tot en met de derde graad. U regelt het bij het Ingenieursbureau. Als u de grafrechten niet op tijd overschrijft, vervallen de grafrechten aan de gemeente. Die mag het graf ruimen
 • U krijgt een akte als bewijs van eigendom van het graf. Heeft u geen graf gekocht? Of kunt u geen graf betalen? En komt u te overlijden? Dan kiezen wij voor u een algemeen graf. Dit graf blijft minimaal 10 jaar in stand

Enkel graf

 • 10 jaar: € 344
 • 20 jaar: € 688
 • 40 jaar: € 1.376

Dubbel graf

 • 10 jaar: € 688
 • 20 jaar: € 1.376
 • 40 jaar: € 2.752

Kindergraf

 • 10 jaar: € 172
 • 20 jaar: € 344
 • 40 jaar: € 688

Urnennis

 • 5 jaar: € 86
 • 10 jaar: € 172
 • 20 jaar: € 344
 • 40 jaar: € 688
Uw Reactie
Uw Reactie