Hoe werkt de veiligheidsregio?

Veiligheidsregio? GRIP? Wat is dat eigenlijk? In nieuwsberichten over het coronavirus en als er gesproken wordt over de maatregelen, lees je soms over de Veiligheidsregio. Maar wat is een Veiligheidsregio precies? Hieronder lees je wat het is en hoe het werkt.

Als er binnen een gemeente iets gebeurt zijn de lokale hulpverleningsdiensten en de burgemeester in de eerste plaats verantwoordelijk voor de aanpak. Soms gebeurt er iets groots. Iets lokaals met een grote impact of iets waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn. Dan komt de Veiligheidsregio in actie. In totaal heeft Nederland 25 veiligheidsregio’s.
Gemeente Noordoostpolder valt onder Veiligheidsregio Flevoland. In de Veiligheidsregio werken brandweer, politie, geneeskundige zorg, crisisteams, de gemeente en rampenbestrijding samen.

GRIP

Om de verschillende organisaties goed te laten samenwerken zijn er duidelijke procedures en afspraken gemaakt. Wie heeft de coördinatie van de hulpverlening, maar ook welke bestuurder verantwoordelijk is. De Veiligheidsregio werkt daarom met zes zogenoemde GRIP-niveaus (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). Elke GRIP heeft zijn eigen aanpak. GRIP 1 is bijvoorbeeld een (lokaal) ongeval. Maar met meerdere hulpverleningsdiensten waardoor meer afstemming nodig is.

Het coronavirus in Nederland is opgeschaald naar een GRIP 4. Het gebied van de ‘crisis’ gaat over de grenzen van de gemeente, de provincie en/of de verschillende Veiligheidsregio’s. Het vraagt dan ook om een gezamenlijke aanpak. In een Regionaal Beleidsteam spreken de burgemeesters van een Veiligheidsregio samen over de aanpak. De burgemeester van de grootste gemeente is de voorzitter.

Nazorg

Als de crisis voorbij is, zorgt de Veiligheidsregio ook voor herstel. Bijvoorbeeld nazorg en hulpverlening zodat de normale gang van zaken weer door kan gaan.

Uw Reactie
Uw Reactie