Honden uitlaten

In de gemeente Noordoostpolder zijn veel honden. De gemeente heft geen hondenbelasting. Om zo min mogelijk overlast van honden te hebben, houden hondenbezitters zich aan een aantal spelregels. In de bebouwde kom is uw hond altijd aangelijnd, behalve in een van de losloopgebieden.

Kaart hondenpoepafvalbakken locaties

Nieuwe bakken voor hondenpoep

Hondenbezitters in de meeste dorpen en Emmelhage konden hun zakjes hondenpoep al kwijt in speciale afvalbakken. Sinds kort staan deze bakken ook in de andere wijken in Emmeloord. Er zijn 20 nieuwe ‘hondenpoepbakken’ geplaatst. De locaties zijn gekozen op basis van een poll in januari. Toen konden hondenbezitters (en niet hondenbezitters) per wijk stemmen op welke drie plekken zij een afvalbak wilden. Ook staan er nu 3 bakken in Kraggenburg en 1 op Schokland.

Op kaart hondenpoepafvalbakken vindt u de locaties van de hondenafvalbakken. Zo kunt u precies zien of er ook een bak voor hondenpoepzakjes op uw wandelroute staat.

Losloopgebieden

In de poll kon ook gestemd worden voor de locaties van de hondenlosloopgebieden.  Deze worden later dit jaar vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 

Aanlijnplicht

Lijn uw hond aan binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden .

Opruimen hondenpoep

Ruim hondenpoep op wanneer uw hond op een publiek toegankelijke plek poept.

Meenemen opruimmiddel

Neem altijd een opruimmiddel mee als u uw hond uitlaat. Een opruimmiddel is bijvoorbeeld een zakje. Als u een zakje gebruikt vragen we u deze in uw huisvuilcontainer te doen. Desnoods kan u het zakje, goed gesloten, deponeren in een afvalbak langs de weg.

Niet betreden

Kom niet met uw hond op een kinderspeelplaats, speelveld, trapveldje, dijk of strand.

Niet naleven van de regels

De buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond losloopt waar dit niet mag, de uitwerpselen niet opruimt of geen opruimmiddel kan laten zien als de Boa hierom vraagt, dan kunt u hiervoor een boete krijgen.

Uw Reactie
Uw Reactie