Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Honden uitlaten

In de gemeente Noordoostpolder zijn veel honden. De gemeente heft geen hondenbelasting. Om zo min mogelijk overlast van honden te hebben, houden hondenbezitters zich aan een aantal spelregels. In de bebouwde kom is uw hond altijd aangelijnd, behalve in een van de losloopgebieden.

Hondenlosloopgebieden en hondenpoepafvalbakken

Spelregels hondenbezitters

Aanlijnplicht

Lijn uw hond aan binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden.

Opruimen hondenpoep

Ruim hondenpoep op wanneer uw hond op een publiek toegankelijke plek poept.

Meenemen opruimmiddel

Neem altijd een opruimmiddel mee als u uw hond uitlaat. Een opruimmiddel is bijvoorbeeld een zakje. Als u een zakje gebruikt vragen we u deze in uw huisvuilcontainer te doen. Ook staan in alle dorpen speciaal hiervoor hondenpoepafvalbakken. Maar u kunt het zakje, goed gesloten, ook deponeren in een afvalbak langs de weg. 

Niet betreden

Kom niet met uw hond op een kinderspeelplaats, speelveld, trapveldje, dijk of strand.

Niet naleven van de regels

De buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa) van de gemeente letten erop dat hondeneigenaren zich aan deze regels houden. Als uw hond losloopt waar dit niet mag, of als u de uitwerpselen niet opruimt of geen opruimmiddel kan laten zien als de Boa hierom vraagt, dan kunt u hiervoor een boete krijgen.

Borden bij in ingang en uitgang van de losloopgebieden in Emmeloord.