Huishoudelijke ondersteuning

Soms lukt het iemand met een ondersteuningsvraag niet het huis schoon te houden, ondanks de hulp van familie en vrienden. Dan kan een aanvullende voorziening van de gemeente nodig zijn. Als u in aanmerking wilt komen voor hulp kunt u contact opnemen met het sociaal loket van de gemeente. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Het centraal administratie kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

In Noordoostpolder zijn 3 zorgaanbieders.

Wat moet u doen als:

  • U hulp ontvangt maar uw situatie is veranderd?
    Als uw situatie anders is geworden, beter of slechter, dan is het nodig om uw hulpvraag opnieuw te beoordelen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (0527) 63 39 11 of sociaalloket@noordoostpolder.nl
  • U nog geen hulp ontvangt, maar wel graag hulp wilt?
    Neem dan contact op met de gemeente via (0527) 63 39 11 of sociaalloket@noordoostpolder.nl

Voor schoonmaakondersteuning kunt u kiezen uit:

  1. Een eigen hulp die wordt betaald met een persoonsgebonden budget (pgb)
  2. Een hulp via een aanbieder

1. Een eigen hulp

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u uw eigen hulp inkopen. Hiervoor moet u een zorgovereenkomst afsluiten met uw hulp. Deze overeenkomst vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De gemeente kan u ook helpen met het invullen van een zorgovereenkomst als u dat wenst. Hiervoor kunt u bellen met (0527) 633 911.

Het persoonsgebonden budget verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het pgb wordt door ons overgemaakt naar de SVB. Het SVB betaalt uw hulp uit.

Heeft u een eigen hulp, maar wilt u overstappen op een schoonmaakhulp van een aanbieder? Neem dan contact op met de gemeente via (0527) 63 39 11 of sociaalloket@noordoostpolder.nl

2. Een hulp via een aanbieder

In Noordoostpolder zijn 3 aanbieders voor de huishoudelijke ondersteuning. De huishoudelijke ondersteuning bestaat uit schoonmaakondersteuning (oude HH1) en ondersteuning regie/zorg (oude HH2). 2 aanbieders zijn gecontracteerd voor het leveren van zowel schoonmaakondersteuning (oude HH1) als ondersteuning regie/zorg over het huishouden (oude HH2). Deze 2 aanbieders zijn:

1 aanbieder levert schoonmaakondersteuning:

Behoefte aan een onafhankelijk meedenker?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de verschillende aanbieders om te kijken wie het beste bij u past. Heeft u behoefte aan een onafhankelijke meedenker? Dan kan de gemeente u naar hem of haar doorverwijzen.

Wilt u overstappen van een aanbieder naar een eigen hulp?

Neem dan contact met de gemeente via (0527) 63 39 11 of sociaalloket@noordoostpolder.nl

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of het invullen van een zorgovereenkomst?

De klantmanagers Wmo van de gemeente kunnen u helpen bij het aanvragen van een pgb. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (0527) 63 39 11 of sociaalloket@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie