Iemand machtigen

Bent u 17 maart zelf niet in de gelegenheid om te stemmen voor de Tweede Kamer? Dan kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. U kunt op twee manieren iemand machtigen, schriftelijk of onderhands.

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. U kunt op twee manieren iemand machtigen:

  1. U kunt iemand onderhands machtigen. Dit kan tot en met de dag van de stemming. Dit kan alleen bij iemand uit dezelfde gemeente. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Laat de gemachtigde medeondertekenen en geef vervolgens de stempas aan hem of haar mee. Geef deze persoon daarnaast ook een kopie van uw legitimatiebewijs om te laten zien op het stembureau. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.
  2. Als u iemand wilt machtigen die niet in Noordoostpolder woont, kunt u een digitaal via DigiD of persoonlijk (op afspraak) in het gemeentehuis een verzoek indienen bij de gemeente. Dit kan tot en met vrijdag 12 maart.

Aanvragen met DigiD

Afspraak maken

LET OP:
Een kiezer mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen en  alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Uw Reactie
Uw Reactie