Individuele studietoeslag

Is het voor u moeilijk om te werken naast uw studie? Als u wel zou kunnen werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

Om een vergoeding te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U vraagt bij voorkeur binnen drie maanden na de start van het studiejaar aan. Het studiejaar van beroepsonderwijs start op 1 augustus. Het studiejaar van hoger onderwijs start op 1 september.

  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

  • U heeft weinig vermogen

  • U heeft een arbeidsbeperking (maar u bent niet volledig arbeidsongeschikt) en bent daardoor niet in staat om het minimumloon te verdienen. De gemeente beoordeelt of dit zo is. Wij kunnen het UWV, uw school of de hulpinstantie die u begeleidt om advies vragen

  • U heeft de individuele studietoeslag maximaal twee keer eerder ontvangen

  • U moet de individuele studietoeslag elk jaar opnieuw aanvragen

Let op!
Heeft u een uitkering op grond van de Wajong? Dan komt u niet in aanmerking voor de individuele studietoeslag. Vraagt u de toeslag niet bij binnen drie maanden na de start van het studiejaar aan? Als u wel recht heeft op de individuele studietoeslag, krijgt u niet het volledige bedrag. U krijgt het dan alleen over een deel van het studiejaar.

Hoogte toeslag

U ontvangt € 1.500 euro per studiejaar, in maandelijkse termijnen uitbetaald.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar de gemeente of breng het naar het gemeentehuis.

Meesturen

  • Kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Bewijs dat u studiefinanciering of Wtos is toegekend*
  • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van al uw bankrekeningen

*Ontvangt u (nog) geen studiefinanciering of Wtos? Als u een opleiding volgt waardoor u daar wel aanspraak op hebt, heeft u misschien toch recht op de individuele studietoeslag.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag.

Uw Reactie
Uw Reactie