Informatie aanleg nieuwe rotonde in het centrum

Kaartje met omleiding werkzaamheden Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein

Op de kruising Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein / Noordzijde komt een rotonde. En de Koningin Julianastraat wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten maandag 30 maart. De exacte planning en uitvoering hangt af van de maatregelen rond het coronavirus. Bezoekers kunnen te voet en per fiets de apotheek, zorgposten, winkels, Poiesz en bedrijven bereiken. Parkeren kan op de Deel, langs de parallelweg koningin Julianastraat en beperkt op het Pastoor Koopmansplein vanaf  de Prof. Lorentzstraat. Zie bovenstaand kaartje voor de omleidingsroute en de informatie hieronder voor de details.

Rekening houden met corona in het werk

De gemeente volgt nauwlettend de maatregelen vanuit de regering en hoe daar naar te handelen. Besloten is dat het werk vooralsnog aangepast door kan gaan. De apotheek, zorgposten en bedrijven blijven veilig bereikbaar. De aannemer volgt de adviezen van het RIVM en Bouwend Nederland en past deze in het werk toe. Werknemers hebben instructies gekregen over onder andere de hygiënemaatregelen, afstand houden, enzovoorts.

Voorbereidend werk aannemer en nutsbedrijven

Op 30 maart start de aannemer met opruimwerkzaamheden, de bouwplaats inrichting en het opbreken van noodzakelijke verhardingen. Vanaf 6 april vervangen, verleggen en verwijderen nutsbedrijven ongeveer 120 kabels en leidingen. Het werk van de nutsbedrijven gebeurt voornamelijk  op het kruispunt Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein / Noordzijde.

Hoofdwaterleidingen vervangen: gestuurde boring

Twee hoofdwaterleidingen worden vervangen door  middel van een gestuurde boring. Een installatie boort twee tunnels onder de Koningin Julianastraat en het kruispunt door. Een andere installatie trekt de leidingen door de tunnels heen. De boorinstallatie komt bij de Heilige Michaël kerk te staan. De andere installatie bij de rotonde Koningin Julianastraat / Espelerlaan / Onder de toren. De hoofdwaterleidingen worden bij de kruising parallelweg Espelerlaan / Acacialaan aan elkaar gelast. De leidingen worden ten noorden van de kruising parallelweg Espelerlaan / Jasmijnstraat in de groenstrook gelegd, en ten zuiden van de kruising in de groenstrook langs de Espelerlaan. Bij het trekken van de leidingen door de tunnels, wordt waarschijnlijk één rijstrook van de Espelerlaan tijdelijk afgesloten.  De parallelweg Espelerlaan blijft bereikbaar. Er zijn minder parkeermogelijkheden bij de laslocatie.

Planning werkzaamheden

Aanliggende bewoners worden tijdens de werkzaamheden door de aannemer op de hoogte gehouden. De werkzaamheden beginnen 30 maart. Het vervolg is afhankelijk van de nutsbedrijven. Zij zijn minimaal 10 weken bezig. Binnen die tijd worden ook de hoofdwaterleidingen vervangen. Werkzaamheden bovengronds zijn afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden die nutsbedrijven ondergronds uitvoeren. Wij streven ernaar de rotonde voor de bouwvakantie open te stellen voor verkeer. Na de vakantie worden de omliggende gebieden van nieuwe verharding voorzien. Het doel is in september / oktober het project af te ronden.

Verkeer en omleidingen

Wij proberen de rijbanen zo lang en zo goed mogelijk intact te laten. Tegel- en klinkerverharding wordt alleen opgebroken als dat noodzakelijk is. De Koningin Julianastraat wordt op den duur (gedeeltelijk) afgesloten bij zijstraten en vanaf de rotonde Espelerlaan. De Boslaan, Noordzijde en de Beursstraat worden afgesloten bij het kruispunt waar de rotonde komt. De winkels en bedrijven aan de Noordzijde en Lange Nering blijven bereikbaar vanaf de Noordzijde en de Achterom.

Waar parkeren

Tijdens de uitvoering van het project is parkeren in de Koningin Julianastraat niet mogelijk. De parkeerplaatsen langs de parallelweg Koningin Julianastraat blijven door tijdelijke maatregelen wel bereikbaar. Op het Pastoor Koopmansplein zijn minder parkeermogelijkheden. Voor bezoekers van apotheek Noordoostpolder en de huisartspraktijken die hun auto willen parkeren, is de ingang vanaf de Prof. Lorentzstraat bereikbaar. Langsparkeren blijft in de parallelweg Espelerlaan mogelijk aan de kant van de woningen, behalve op de laslocatie. Op den duur bereiken de leidingen een lengte waardoor fietsverkeer tijdelijk niet langer de Jasmijnstraat in en uit kan, vanaf de dichtbij gelegen rotonde. Gedurende het hele project zijn looproutes beschikbaar om van de ene naar de andere kant van het projectgebied te komen.

Kaartje parkeermogelijkheden bij werkzaamheden Koningin Julianastraat / Pastoor Koopmansplein

Nieuwe situatie met rotonde 

Tekening van de nieuwe situatie met rotonde

Waar kunt u terecht met vragen

Hinder van de werkzaamheden is niet altijd te voorkomen, maar we proberen dit tot een minimum te beperken. Reko Raalte BV voert het werk uit en de nutsbedrijven zorgen voor het verleggen van de kabels en leidingen. Heeft u vooruitlopend op de werkzaamheden vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer J. Verhage via 06 48 13 46 60 of  j.verhage@noordoostpolder.nl en met de heer J. Bunt via 06 51 00 99 58 of j.bunt@noordoostpolder.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie