Informatie, advies, hulp en ondersteuning

Heeft u vragen over zorg, wonen, welzijn, inkomen of uitkeringen? Of heeft u hulp en ondersteuning nodig? Neem contact op met: VIA (voorlichting, informatie, advies), of met Sociaal Team NOP (persoonlijke hulp en ondersteuning), of met Stop Huiselijk Geweld (kindermishandeling en huiselijk geweld) of met Bureau Gelijke Behandeling (discriminatie).

Sociaal Team NOP

  • Voor hulp, zorg en ondersteuning
  • Samen met mensen die betrokken moeten worden, besluit u wat er nodig is om de situatie te verbeteren. De medewerker van Sociaal Team NOP ondersteunt u hierbij.

Wij maken een afspraak met u voor een inventariserend gesprek. Daarin bespreken de medewerker van Sociaal Team NOP en u wie er moeten besluiten over wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

Hulp bij het regelen van zorg

Krijgt u voor zorg en ondersteuning te maken met de gemeente? Bijvoorbeeld bij wonen, werken, naar school of dagbesteding gaan, zorg en jeugdhulp. En wilt u hulp bij de gesprekken met de gemeente? Dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke meedenker (een cliëntondersteuner).

  • Een cliëntondersteuner helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning: wat heeft u nodig? Wat past bij u? Welke keuzes kunt u maken? De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek.
  • De cliëntondersteuner betrekt uw familie, mantelzorgers en vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen. U krijgt hulp bij de keuzes die u moet maken.
  • U leert om de juiste hulp te regelen en verschillende soorten hulp met elkaar te combineren.

Wilt u gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner? Dan brengt de gemeente u graag met hem of haar in contact. Bel hiervoor 0527 633 911

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op:

Stophuiselijkgeweld.nu (van Zorggroep Oude en Nieuwe Land)
088 966 52 32

Voor een veilig thuis
0800 2000

Direct hulp nodig? Bel de politie op 112.

Discriminatie

Iedereen kan slachtoffer of getuige zijn van discriminatie. Het is belangrijk voorvallen te melden ook als u geen vervolgstappen wenst of anoniem wilt blijven. Door te melden wordt discriminatie beter in beeld gebracht en kunnen er stappen worden gezet om discriminatie te voorkomen.

Melden kan bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dit bureau helpt, ondersteunt en adviseert iedereen in Flevoland die slachtoffer of getuige is van discriminatie. De hulpverlening is kosteloos en uw privacy wordt zorgvuldig bewaakt.

Klachten kunnen telefonisch via 0320 233 327 worden gemeld of digitaal worden ingediend via https://bureaugelijkebehandeling.nl/meldingsformulier/

Naast individuele hulpverlening besteedt het bureau ook veel aandacht aan preventie door het geven van voorlichting en advies, d.m.v. gastlessen op scholen, voorlichting aan bedrijven en instellingen en projecten. Meer informatie hierover is eveneens te verkrijgen via 0320 233 327 of bij het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland  

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

In de provincie Flevoland is een regionaal meldpunt voor meldingen die mogelijk leiden tot verplichte geestelijke gezondheidszorg. Deze is bij de GGD. De GGD pakt de afhandeling en het eventuele onderzoek naar aanleiding van een melding op. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de website van de GGD Flevoland

De contactgegevens van het meldpunt zijn: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of via telefoonnummer 088-0029915.
 

VIA

Weet u niet bij welk VIA-punt u terecht moet? Bel dan VIA Sociaal. Mocht het nodig zijn dan geven wij uw vraag door en neemt een medewerker van een ander VIA-punt contact met u op.

Uw Reactie
Uw Reactie