Informatie, advies, hulp en ondersteuning

Heeft u vragen over zorg, wonen, welzijn, inkomen of uitkeringen? Of heeft u hulp en ondersteuning nodig? Neem contact op met: VIA (voorlichting, informatie, advies), of met Doen! (persoonlijke hulp en ondersteuning), of met Stop Huiselijk Geweld (kindermishandeling en huiselijk geweld) of met Bureau Gelijke Behandeling (discriminatie).

VIA

  • Voor praktische vragen (bijvoorbeeld over regelingen, voorwaarden en waar u met welke hulpvraag terecht kunt)
  • Voor hulp bij het invullen van formulieren

Doen!

  • Voor hulp, zorg en ondersteuning
  • Voor hulp bij het aanvragen van specialistische ondersteuning
  • Uw Doen!-medewerker bekijkt samen met u wat u zelf kunt en waarbij u ondersteuning nodig heeft

Wij maken een afspraak met u voor een inventariserend gesprek. Daarin bespreken de Doen!-medewerker en u welke hulp u nodig heeft. Tip: voer dit gesprek niet alleen, maar vraag of een naaste (bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger) aanwezig wil zijn. Heeft u niemand die bij het keukengesprek aanwezig kan zijn? Dan kan een cliƫntondersteuner van MEE of Kwintes met u meegaan. Geef dit aan als u belt of mailt naar het Doen!-team.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op:

Stophuiselijkgeweld.nu (van Zorggroep Oude en Nieuwe Land)
088 966 52 32

Voor een veilig thuis
0800 2000

Direct hulp nodig? Bel de politie op 112.

Discriminatie

Iedereen kan slachtoffer of getuige zijn van discriminatie. Het is belangrijk voorvallen te melden ook als u geen vervolgstappen wenst of anoniem wilt blijven. Door te melden wordt discriminatie beter in beeld gebracht en kunnen er stappen worden gezet om discriminatie te voorkomen.

Melden kan bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dit bureau helpt, ondersteunt en adviseert iedereen in Flevoland die slachtoffer of getuige is van discriminatie. De hulpverlening is kosteloos en uw privacy wordt zorgvuldig bewaakt.

Klachten kunnen telefonisch via 0320-233327 worden gemeld of digitaal worden ingediend via http://bureaugelijkebehandeling.nl/meldingsformulier/

Naast individuele hulpverlening besteedt het bureau ook veel aandacht aan preventie door het geven van voorlichting en advies, d.m.v. gastlessen op scholen, voorlichting aan bedrijven en instellingen en projecten. Meer informatie hierover is eveneens te verkrijgen via 0320-233327 of www.bureaugelijkebehandeling.nl

VIA

Weet u niet bij welk VIA-punt u terecht moet? Bel dan VIA Sociaal. Mocht het nodig zijn dan geven wij uw vraag door en neemt een medewerker van een ander VIA-punt of Doen! contact met u op.

Doen!