Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Informatie voor politieke partijen

Ondersteuningsverklaring 

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. 

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen: 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald 

  • deelnemen met een blanco lijst (zonder partijnaam). 

De kiesgerechtigde ontvangt hiervoor een formulier van de betreffende partij en vult deze in op het gemeentehuis. Tevens toont de kiesgerechtigde zijn identiteitsbewijs aan een ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan vanaf 25 september tot op de dag van kandidaatstelling zelf (maandag 9 oktober). We vragen u om hiervoor een afspraak te maken. 

Verkiezingsborden 

Als uw partij meedoet aan de verkiezingen dan kunt u bij gemeente Noordoostpolder een poster aanleveren voor op de verkiezingsborden. De poster moet in een A-formaat (staand) worden aangeleverd. Het bestandsformaat kan drukwerkformaat, .eps, Ai of PDF zijn. U kunt deze tot uiterlijk 13 oktober sturen naar bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl

Daarnaast kan de partij een vergunning aanvragen voor het zelf plaatsen van driehoeksborden. Per partij kunnen er maximaal 15 borden worden aangevraagd. U kunt die aanvragen op de pagina aankondigingsborden.

Vragen? 

Heeft u nog vragen na het lezen van bovenstaande informatie? Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen. Via telefoonnummer 06-22 63 69 25 of e-mail bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl