Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Information 'recycle-tarief' in other languages

English

How does the recycling tariff work?

The Recycling Tariff is a new way of calculating the waste collection charge. The Municipality of Noordoostpolder has decided to introduce a recycling tariff to reward people in the local council district who sort their waste properly and to encourage others to do their best.

The goal of the local council is to have only 60 kg of residual household waste per resident per year in 2025. At this point in time, the average is 142 kg of residual household waste per resident per year. Only 20 kg of this is genuine residual household waste. The vast majority of it consists of raw materials that could be used to make new products if it is sorted properly. Are you a good waste sorter and do you have very little residual household waste? Then you get to pay less!

The rates 2022

Fixed rate for one-person household per year € 253
Fixed rate for multi-person households per year € 263
Rate per emptying 140 liter residual waste bin € 8,82
Rate per emptying 240 liter residual waste bin € 15,11
Rate per deposit bag in the underground container (per opening)  
- maximum 60 liters € 3,78
Extra 140 liter residual waste bin (excluding rate per emptying) one-off payment € 50,56
Extra 240 liter residual waste bin (exclusive rate per emptying) one-off payment € 86,68

What rubbish belongs in which container? The HVC app has all the answers!

You can take a photograph of an item and it will tell you which container you have to put it in. As of January 2021, the HVC app will tell you straight away how much money you are saving on the waste collection charge.

Polski

Czym jest opłata-recyklingowa?

Opłata-recyklingowa to nowy sposób obliczania podatków za odpady. Gmina Noordoostpolder zdecydowała się na wprowadzenie opłaty-recyklingowej nagradzając w ten sposób mieszkańców gminy sumiennie rozdzielających odpady i stymulując innych do poprawy postępowania.

Celem gminy jest ograniczenie produkcji odpadów resztkowych w roku 2025 do 60 kilogramów na mieszkańca na rok. Obecnie, na mieszkańca przypada rocznie około 142 kg odpadów resztkowych. Z tego jedynie 20 kg to faktycznie odpady resztkowe. Większość odpadów składa się z surowców, z których pod warunkiem ich odpowiedniej segregacji, można wytwarzać nowe produkty. Dobrze rozdzielasz odpady i produkujesz mało odpadów resztkowych? Wtedy też płacisz mniej!

Stawki

Stała stawka roczna dla jednoosobowego gospodarstwa domowego € 253
Stała stawka roczna dla wieloosobowych gospodarstw domowych € 263
Stawka za opróżnienie 140-litrowego pojemnika na odpady resztkowe € 8,82
Stawka za opróżnienie 240-litrowego pojemnika na odpady resztkowe € 15,11
Stawka za worek depozytowy w podziemnym kontenerze (za otwarcie)  
- maksymalnie 60 litrów € 3,78
Dodatkowy 140-litrowy pojemnik na odpady resztkowe (bez stawki za opróżnienie) jednorazowa płatność € 50,56
Dodatkowy pojemnik na odpady resztkowe o pojemności 240 litrów (bez opłaty za opróżnienie) jednorazowa opłata € 86,68

Co i gdzie wyrzucać? Aplikacja HVC-app odpowiada!

Można sfotografować produkt i zobaczyć, gdzie go należy wyrzucić. Od stycznia 2021 r. w aplikacji HVC-app będzie można sprawdzić wysokość zaoszczędzonej kwoty.

Arabisch (عربى)

الأسعار

المبلغ الثابت لعائلة مكونة من شخص واحد في السنة € 253
المبلغ الثابت للأسرة متعددة الأشخاص في السنة € 263
ما تدفعه مقابل كل تفريغ للحاوية الرمادية 140 لترًا € 8,82
ما تدفعه مقابل كل تفريغ للحاوية الرمادية 240 لترًا € 15,11
ثمن كيس القمامة الذي ترميه في الحاوية تحت الأرض. هذا المبلغ مخصص لكل مرة تفتح فيها الحاوية.  
60  لتر كحد أقصى € 3,78
حاوية نفايات إضافية 140 لترًا (باستثناء سعر المكب). دفع مرة واحدة € 50,56
حاوية نفايات إضافية 240 لترًا (باستثناء سعر المكب). دفع مرة واحدة € 86,68