Inkoop en aanbesteding

Wilt u zaken doen met de gemeente Noordoostpolder? Als een dienst, levering of werk nationaal of Europees wordt aanbesteed, kunt u hierop inschrijven. U vindt onze aanbestedingen op Tenderned: de website voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Onderhandse aanbestedingen

De gemeente publiceert als pilot de openbare aanbestedingen en meervoudig onderhandse aanbestedingen van taakveld Gebouwen en Cluster Service en Ondersteuning vanaf € 25.000. Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van nieuwe onderhandse aanbestedingen? Meld u dan aan via inkoop@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie