Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau?

Landelijk Register Kinderopvang

Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)externe-link-icoon

Peuteropvang

Samen spelen, samen leren en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Dat verdient ieder kind! De peuteropvang is hiervoor de juiste plek. Bij de peuteropvang is van alles te doen, bijvoorbeeld buitenspelen, puzzelen, zingen, woordjes leren en tekenen. Als uw kind wat extra hulp of meer uitdaging nodig heeft, bespreken de medewerkers dat met u. Zo kan ook uw peuter straks goed voorbereid naar de basisschool.

Hoe regelt u peuteropvang voor uw kind?

U kunt peuteropvang zoeken bij u in de buurt. De volgende organisaties bieden peuteropvang:

U kunt uw peuter zelf aanmelden.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Soms heeft een kind wat meer hulp nodig bij zijn of haar (taal)ontwikkeling. Dan is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit wordt gegeven binnen de peuteropvang. Goed opgeleide medewerkers helpen de (taal)ontwikkeling van het kind extra te stimuleren. Informeer bij het consultatiebureau voor een verwijsformulier.

Meer weten?

Neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie bij u in de buurt. Of neem contact op met de gemeente via (0527) 63 39 11.

Kinderopvangtoeslag en subsidie peuteropvang

Kinderopvangtoeslag

U kunt een deel van de kosten voor de kinderopvang terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon. U leest hier ook aan welke voorwaardenexterne-link-icoon u moet voldoen. Daarnaast kunt u een proefberekeningexterne-link-icoon maken om te zien hoeveel toeslag u kunt krijgen. De kinderopvangtoeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst.

Gemeentelijke subsidieregeling Peuteropvang en VVE

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking komen voor de gemeentelijke subsidieregeling wanneer uw kind gebruik maakt van peuteropvang. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen.

Voorwaarden
  • Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar.
  • Uw kind woont in de gemeente Noordoostpolder.
  • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
  • De kinderopvangorganisatie zit in deze gemeente (gastouders en gastouderbureaus zijn uitgesloten van deze regeling).
  • De toeslag is voor maximaal 8 uur per week (gemiddeld 2 dagdelen) en voor maximaal 40 weken per jaar.
Aanvragen

De aanvraag voor de tegemoetkoming doet u als ouder niet zelf. De kinderopvangorganisatie waar uw kind naar toe gaat vraagt de tegemoetkoming bij ons aan. U betaalt alleen een eigen bijdrage aan de kinderopvang, daarvoor sturen zij u een rekening.

Zijn er in uw gezin zorgen en zou kinderopvang een uitkomst bieden, maar komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag zou een tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI) een uitkomst bieden. U kunt een tijdelijk tegemoetkoming SMI krijgen als er in uw gezin lichamelijke of psychische klachten zijn, waardoor u niet in staat bent om volledig voor uw kinderen te zorgen. Gebruik voor het aanvragen van SMI onderstaand aanvraagformulier tegemoetkoming SMI. De gemeente kijkt samen met u naar de eventuele mogelijkheden.

Meer weten?

Neem dan contact op met de kinderopvangorganisatie bij u in de buurt. Of neem contact op met de gemeente via (0527) 63 39 11.

Zelf kinderopvang starten?

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau beginnen? Dan is het nodig dat u dit meldt. Dit doet u ook als er iets verandert. U regelt het via de gemeente met één van de formulieren van de Rijksoverheid. Wilt u een gastouderopvang starten, dan is aansluiting bij een gastouderbureau nodig.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren kunt u terecht op de site van de rijksoverheidexterne-link-icoon. U dient een volledig ingevuld aanvraag- of wijzigingsformulier en de bijlagen in bij: info@noordoostpolder.nl.

Na uw aanvraag

De GGD Flevoland controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het LRK. Vervolgens gaat een GGD-inspecteur jaarlijks na of uw kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Voldoet u niet aan deze eisen, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Wij baseren ons daarbij op: