Klanttevredenheid Wmo en jeugdhulp verbeterd

Foto zorg en ondersteuning
6 jul 2017

75% tot 90% van de cliënten is tevreden over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook de meningen van kinderen en hun ouders over de dagbesteding zijn positief. Dit blijkt uit de resultaten van de onderzoeken onder cliënten van de Wmo en jeugdhulp die de gemeente hield over 2016.

Wethouder Hennie Bogaards: “We zetten ons in voor een goede dienstverlening, het is fijn te merken dat dit gewaardeerd wordt. Ten opzichte van vorig jaar beoordelen de cliënten van de Wmo de dienstverlening 10 tot 15 procent hoger. Er zit een stijgende lijn in. Een aandachtspunt is de bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner. Slechts een kwart van de ondervraagden was op de hoogte van deze hulp.”

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In het gesprek met de gemeente of een andere instantie kan de onafhankelijke ondersteuner met de inwoner mee. Hij of zij kan inwoners ook bijstaan bij een onderzoek of een aanvraag voor zorg of voorziening. Gemeente Noordoostpolder heeft deze taak belegd bij Kwintes en MEE IJsseloevers. Inwoners kunnen rechtstreeks contact met hen opnemen voor ondersteuning.

Ieder jaar zijn gemeenten verplicht om cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te vragen naar hun ervaringen. Voor het onderzoek naar de ervaringen van de Wmo moet een standaard vragenlijst gebruikt worden. Het onderzoek naar de ervaringen met de jeugdwet kent geen verplichte vragenlijst. Het onderzoeksbureau Intraval heeft voor de gemeente, jongeren en hun ouders gevraagd naar hun ervaring en mening met dagbesteding.

Hier leest u de resultaten van de onderzoeken:
pdf Cliëntervaringsonderzoek WMO (PDF, 176.07 KB)

pdf Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet (PDF, 4.9 MB)