Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners Noordoostpolder

26 april 2023
Nieuws
Uitreiking koninklijke onderscheiding 26 april 2023

Foto: Jeffrey Korte

Aan vijf inwoners uit de gemeente Noordoostpolder is woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheidingen toegekend. Het echtpaar Berend Vinke en zijn vrouw Rita Vinke-Visser en mevrouw Geertje Vos-Reitsma zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. De heer Piet Paauw en mevrouw Geertje Veenstra zijn tot benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitreiking onderscheidingen

De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Emmeloord. In een persoonlijke boodschap van burgemeester Roger de Groot kregen alle gedecoreerden te horen dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is toegekend. De hierbij behorende versierselen kregen zij door de burgemeester opgespeld.

De gedecoreerden zijn:

De heer Berend Vinke

De heer Berend (Ben) Vinke wordt door zijn voorsteller en ondersteuners omschreven als iemand die met veel toewijding en precisie zijn bestuurs- en vrijwilligersactiviteiten uitvoert op allerlei gebieden. Of dit nu voor de kerk, de sportvereniging of het koor is, Ben is betrokken en gewaardeerd als vrijwilliger en als mens. 
Op dit moment is Ben voorzitter van de kerkenraad. Naast de werkzaamheden binnen de kerk is Ben erg betrokken bij het plaatselijke voetbal. Hij is ongeveer 9 jaar voorzitter van Flevo Boys geweest. Nu is hij vertrouwenspersoon van de vereniging en nog steeds actief bij de club. 

Behalve het werk bij Flevo Boys is Ben in 1998 toegetreden tot het bestuur van het KNVB-district Noord. Hij had zitting in de landelijke hoofdcommissies Zaalvoetbal en Opleiding bij KNVB Zeist. In 2008 werd Ben onderscheiden met de gouden KNVB-speld.
In 2018 is de Vereniging van Gedecoreerden KNVB Noord (VGKN) opgericht en bekleedde Ben vanaf de oprichting binnen het bestuur de functie van vicevoorzitter. Dit heeft hij tot 2022 gedaan. Ben is ook lid van de vereniging De Zwaluwen, een “soort serviceclub” binnen de voetbalwereld. Dit zijn mannen en vrouwen die zich verdienstelijk hebben gemaakt of nog maken binnen de voetbalsport. 

Sinds 2007 is Ben lid van het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” en in 2008 werd hij bestuurslid in de functie van 2de Voorzitter. In 2012 werd hij voorzitter. Deze functie vervult hij op dit moment nog steeds. 

Als laatste is Ben al 25 jaar betrokken bij De Noordoostpolder Dictee. Vanaf het begin is de Ben de voorlezer en medesamensteller geweest van dit -in Noordoostpolder- bekende dictee. Daarnaast heeft hij al die jaren deel uitgemaakt van het organisatieteam en was hij namens het Emelwerda College het aanspreekpunt.

Mevrouw Maria (Rita) Vinke-Visser

Mevrouw Rita Vinke-Visser zet zich al jarenlang in voor allerlei maatschappelijke organisaties. Zelden op de voorgrond, maar altijd met grote inzet, vriendelijkheid en warme belangstelling. 
Rita is sinds 1973 lid van de kerkelijke gemeente, op dit moment als lid van de liturgiecommissie. Vanaf 2014 is zij actief binnen de seniorencommissie. Zij was verder 20 jaar lid van de commissie van beheer. Als enige vrouw wist zij zich staande te houden in een typisch mannenbolwerk. Nadat ze als een van de eerste vrouwelijke ambtsdragers in de gemeente werd gekozen voor de portefeuille van Beheer en Onderhoud, was zij drie jaar lang scriba.

Op de lokale radio wordt op zondag 'Radio Kerkplein' uitgezonden. Een kerkdienst met aansluitend interviews en muziek. Vanaf de oprichting van Radio Kerkplein in de jaren 80 van de vorige eeuw, is Rita hierbij betrokken geweest als secretaris en tot drie jaar geleden ook als presentator. Hierdoor is Rita betrokken geraakt bij de ziekenomroep OZO NOP. Hier was ze ruim 25 jaar vrijwilligster voor de stichting, omroepster, programmamaker en gedurende 8 jaar voorzitter. Het bestuur is haar dankbaar, dat de door haar ingezette hervorming van de stichting de ziekenomroep al 55 jaar voortleeft.

Enige jaren geleden is Rita toegetreden tot het bestuur van de ouderenorganisatie PCOB, afdeling Noordoostpolder. Zij is gestart als algemeen adjunct. Toen de voorzitter enige tijd na haar aantreden overleed heeft Rita deze taak overgenomen. 

Rita is al meer dan 9 jaar voorzitter van de Stichting Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor de Noordoostpolder e.o. Zij doet dit geheel vrijwillig en vooral voor de leerlingen met enkel- en meervoudige beperkingen. Mede onder haar leiding heeft de school zich ontwikkeld tot een excellente school. 
Als laatste is ze sinds 2014 ook nog voorzitter bij de Zonnebloem Emmeloord. 

Mevrouw Geertje Vos-Reitsma

Mevrouw Geertje Vos zet zich al sinds de jaren zeventig in voor de samenleving. Veelzijdig, gedreven, oprecht en met een groot doorzettingsvermogen. Zelden op de voorgrond, maar altijd met grote inzet, vriendelijkheid en warme belangstelling. 

Ze heeft zich polder breed ingezet voor de kerkelijke gemeenschap. Eerst vanuit de Hervormde kerk, later vanuit de Gereformeerde kerk en ten slotte voor de fusie Protestante Gemeente Bant. Binnen deze gemeente functioneert zij tot op de dag van vandaag. Zij heeft vormgegeven aan veel processen en ontwikkelingen vanuit een oplossingsgerichte en niet polariserende instelling. Zij stond aan de wieg van het dorpskerkenoverleg. Al met al een periode van bijna 50 jaar als vrijwilliger. Zij was een verbindende schakel voor veel partijen en heeft veel mensen bijgestaan in rouw- en trouwdiensten.

Naast haar inzet voor de kerk, was zij van 2015 tot 2019 voorzitter van Dorpsbelang Bant. Toen ze aantrad was de organisatie niet goed toegerust voor alle taken en uitdagingen die er waren. Dankzij Geertje's enorme bijdrage werd Dorpsbelang Bant weer op stoom gebracht en werd er in een periode van 4 jaar de basis gelegd voor een gezond en welvarend dorp.

Geertje Vos heeft zich jarenlang ingezet voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en familie. Via de vereniging Philadelphia. Later Philadelphia Support en nu Sien. Eerst als bestuurslid en later als voorzitter van de afdeling Noordoostpolder. Zij werd gevraagd voor het landelijk bestuur waar ze vicevoorzitter en tijdelijk voorzitter was. Ze was ook medeorganisator van landelijke dagen in Nijkerk voor en met mensen met een verstandelijke beperking en lid van de commissie Philadelphia 40 jaar en voorzitter van de commissie Philadelphia 45 jaar. Naast al deze werkzaamheden is zij ook al ruim 35 jaar voogd, bewindvoerder en mantelzorger van haar jongste zusje met het syndroom van Down.

De heer Piet Paauw

Piet Paauw is een man met een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid, die zeer gewaardeerd wordt. Hij zet zich met hart en ziel in voor het welzijn van zijn gemeenschap in Kraggenburg en de wijde omgeving in de gemeente Noordoostpolder.

Piet is al meer dan vijf decennia lid van Genesius, de toneelvereniging van Kraggenburg, waar hij een zeer positieve bijdrage heeft geleverd als speler, regisseur en voorzitter. Hij was twaalf jaar lang voorzitter van de vereniging en zijn enthousiasme en inzet werden zeer gewaardeerd. Zijn vrouw Truus heeft hem vaak ondersteund als souffleuse en regieassistente, of als verantwoordelijke voor de kleding en het decor.

Als fruitteler heeft Piet zich naast zijn eigen bedrijf ook twintig jaar lang ingezet voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Hij heeft diverse lokale en regionale onderdelen van de NFO gediend als (vice)voorzitter en heeft een voortrekkersrol gespeeld in de innovatie van de sector. In 1994 ontving Piet de gouden NFO-speld als erkenning voor zijn verdiensten.

Op lokaal niveau heeft Piet veel betekend voor zijn gemeenschap. Hij heeft samen met het bestuur veel bereikt voor het dorpshuis 't Klokhuis en heeft nieuwe activiteiten opgezet en ervoor gezorgd dat 't Klokhuis financieel weer op de rails kwam. Door zijn charme wist hij veel gedaan te krijgen bij vrijwilligers en andere organisaties. Truus speelde hierbij ook een belangrijke rol als Piets rechterhand.

Piet is nog steeds actief betrokken bij 't Klokhuis en was dorpscoördinator en mede-eindredacteur van het boerderijenboek Kraggenburg. Hij wordt geprezen als een zeer betrokken en gewaardeerd bestuurslid en vrijwilliger, en als een bekend figuur in de gemeenschap.

Mevrouw Geertje Veenstra

Geertje Veenstra is een gedreven en toegewijde vrijwilliger die zich sinds de jaren zeventig inzet voor de sociale en maatschappelijke sector. Nu ze bijna 74 jaar oud wordt, hebben haar aanbevelers en supporters besloten haar te nomineren voor een Koninklijke Onderscheiding vanwege haar verdiensten op het gebied van hengelsport en water- en visstand beheer in (Oost-)Nederland.

Geertje heeft veel tijd besteed aan het overdragen van haar kennis aan jongere generaties. Ze heeft veel vrijwilligers begeleid en bestuurlijk werk verricht in de hengelsport, waarbij haar passie, energie en inzet gericht waren op het verantwoord leren vissen door jeugd. Zo was ze één van de eerste vismeesters en gaf ze vislessen op vele basisscholen in de Noordoostpolder en Overijssel.

Geertje heeft meer dan 22 jaar in het bestuur van de federatie Sportvisserij Oost-Nederland gezeten, waarvan 10 jaar als secretaris. Ze was ook één van de eerste vrouwen die namens Water Natuurlijk lid was van het algemeen bestuur van het waterschap Reest en Wieden. Zij heeft zich vooral onderscheiden als verbinder tussen voor- en tegenstanders van sportvisserij. Geertje wist mensen te verbinden en het belang van schoon en gezond water als overkoepelend thema te benoemen.

Van 2007 tot 2018 was Geertje lid van de Kamer voor de Binnenvisserij. Hoewel het leek alsof ze sinds 2018 niet meer actief was in de sportvisserij, blijkt uit verdere navraag dat ze nog steeds betrokken is als begeleider en opleider van verschillende deelnemers onder de 20 jaar in de Top teamcompetitie Dames en junioren. Ook neemt ze nog steeds deel aan wedstrijden en won ze in 2021 het federaal kampioenschap voor dames in Oost-Nederland op 73-jarige leeftijd.

Geertje wordt gezien als een ambassadeur voor de sport en haar verdiensten voor de hengelsport en het water- en visstand beheer in (Oost-)Nederland zijn onschatbaar.