Krachtig tegen Armoede

Met de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen armoede’ wil Noordoostpolder armoede een halt toe roepen. Samen met mensen die in armoede leven en helpende partijen heeft de gemeente deze agenda opgesteld. Hierin staat beschreven waar Noordoostpolder de komende periode mee aan de slag gaat.

Samen met mensen in armoede en helpende partijen

9 november 2017

Het aantal minima (inkomen tot 105% sociaal minimum) in onze gemeente is toegenomen van 6,8% in 2008 naar 8% in 2014. Ongeveer de helft hiervan betreft een éénpersoonshuishouden. Wethouder Hennie Bogaards:”Binnen de gemeente Noordoostpolder zijn er veel verschillende partijen die zich inzetten voor mensen die in armoede leven of problematische schulden hebben. Daarom hebben we samen gekeken waar kansen en knelpunten liggen. Daarnaast hebben we gesproken met mensen in armoede. Hoe ervaren zij het huidige beleid? Wat werkt? En waar liggen knelpunten en behoeften? Dit heeft geresulteerd in een mooie lijst punten beschreven in de ontwikkelagenda.”

Aan de slag tegen armoede

Zo willen we bijvoorbeeld met elkaar aan de slag hoe we mensen in armoede het beste kunnen bereiken. Hoe kunnen we armoede doorbreken? De gemeente zelf gaat kijken hoe de regelingen aangepast kunnen worden op basis van de ontvangen adviezen.

pdf Ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede (PDF, 242.74 KB)

Bijeenkomst 19 april 2018

Afgelopen 19 april hebben de werktafels van de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen armoede’ tijdens de terugkoppelbijeenkomst gepresenteerd waar zij mee bezig zijn. Bekijk hieronder het getekende verslag.

Illustratie terugkoppelbijeenkomst Krachtig tegen Armoede