Kwijtschelding van gemeentebelastingen

Is uw inkomen laag en heeft u geen eigen vermogen? Dan hoeft u misschien de gemeentelijke belastingen maar voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Nieuw in 2018 is dat de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing is op een verzoek om kwijtschelding.

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Om te bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt er gekeken naar het vermogen en inkomen van u en uw eventuele partner.

  • Eerst wordt bekeken of u over vermogen beschikt (spaargeld, overwaarde eigen woning en/of een motorvoertuig dat meer waard is dan € 2.269,00).
  • Als tweede stap worden de maandelijkse inkomsten in beeld gebracht.
  • Daarna wordt bepaald wat voor u het normbedrag is, bijvoorbeeld alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend. Het normbedrag is het bedrag volgens de Participatiewet, dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan.
  • De kostendelersnorm op grond van de Participatiewet is van toepassing. Er wordt  rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen.
  • Vervolgens wordt uw netto besteedbaar inkomen berekend.
  • Als uit de berekening blijkt dat u niet of maar gedeeltelijk in staat bent de belastingaanslag te betalen, krijgt u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding

Normbedragen voor kwijtschelding per 1-7-2019

Echtgenoten/samenwonenden € 1.473,00
Echtgenoten/samenwonenden (beide partners AOW-gerechtigd) € 1.659,00
Echtgenoten/samenwonenden (één partner AOW-gerechtigd) € 1.649,00
Alleenstaande/Alleenstaande ouder € 1.031,00
Alleenstaande/Alleenstaande (AOW-gerechtigd) € 1.211,00

 

Indienen aanvraag

Kwijtschelding aanvragen kan vanaf het moment dat u de aanslag hebt ontvangen.
Lukt het u niet om het formulier zelf in te vullen?  Neem dan contact op met de gemeente.

Ontvangstbevestiging

Zodra uw verzoek om kwijtschelding bij ons binnenkomt krijgt u een ontvangstbevestiging per mail toegestuurd.

Uitstel van betaling

Gedurende de periode dat uw verzoek om kwijtschelding in behandeling is, hoeft u de aanslag nog niet te betalen. Dit uitstel van betaling gaat in op het moment dat uw aanvraag bij de gemeente binnen is. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven wordt de (maandelijkse) automatische incasso gedurende de behandeling van uw verzoek niet uitgevoerd.

Beslissing

U ontvangt altijd een schriftelijke uitspraak op een verzoek om kwijtschelding

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u eventueel nog een betalingsregeling treffen. Neem hiervoor contact op met het het Klant Contact Centrum, tel. 0527 - 63 39 11 of mail naar belastingen@noordoostpolder.nl

Uw Reactie
Uw Reactie