Kwijtschelding van gemeentebelastingen

Is uw inkomen laag en heeft u geen eigen vermogen? Dan hoeft u misschien de gemeentelijke belastingen maar voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vanaf 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding.

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Om te bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt er gekeken naar het vermogen en inkomen van u en uw eventuele partner.

  • Eerst wordt bekeken of u over vermogen beschikt (spaargeld, overwaarde eigen woning en/of een motorvoertuig dat meer waard is dan € 2.269,00).
  • Als tweede stap worden de maandelijkse inkomsten in beeld gebracht.
  • Daarna wordt bepaald wat voor u het normbedrag is, bijvoorbeeld alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend. Het normbedrag is het bedrag volgens de Participatiewet, dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan.
  • De kostendelersnorm op grond van de Participatiewet is van toepassing. Er wordt rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen.
  • Vervolgens wordt uw netto besteedbaar inkomen berekend.
  • Als uit de berekening blijkt dat u niet of maar gedeeltelijk in staat bent de belastingaanslag te betalen, krijgt u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding

Normbedragen voor kwijtschelding per 1-1-2021

Echtgenoten/samenwonenden     € 1.537,00
Echtgenoten/samenwonenden (beide partners AOW-gerechtigd) € 1.736,00
Echtgenoten/samenwonenden (één partner AOW-gerechtigd) € 1.725,00
Alleenstaande/Alleenstaande ouder € 1.076,00
Alleenstaande/Alleenstaande (AOW-gerechtigd) € 1.273,00

 

Indienen aanvraag

Kwijtschelding aanvragen kan vanaf het moment dat u de aanslag hebt ontvangen.
Lukt het u niet om het formulier zelf in te vullen?  Neem dan contact op met de gemeente.

Ontvangstbevestiging

Zodra uw verzoek om kwijtschelding bij ons binnenkomt krijgt u een ontvangstbevestiging per mail toegestuurd.

Uitstel van betaling

Gedurende de periode dat uw verzoek om kwijtschelding in behandeling is, hoeft u de aanslag nog niet te betalen. Dit uitstel van betaling gaat in op het moment dat uw aanvraag bij de gemeente binnen is. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven wordt de (maandelijkse) automatische incasso gedurende de behandeling van uw verzoek niet uitgevoerd.

Beslissing

U ontvangt altijd een schriftelijke uitspraak op een verzoek om kwijtschelding

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u eventueel nog een betalingsregeling treffen. Neem hiervoor contact op met het het Klant Contact Centrum, tel. 0527 - 63 39 11 of mail naar debiteuren@noordoostpolder.nl 

Uw Reactie
Uw Reactie