Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op leefgeld. Dit geldt zowel voor vluchtelingen die bij mensen thuis worden opgevangen of zij die verblijven in een door de gemeente aangewezen locatie. Hiervoor is door de Rijksoverheid een regeling gemaakt. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd.

Waarvoor is het leefgeld bedoeld?

Dit is geld om van te kunnen leven. Hiermee kan eten, drinken en andere persoonlijke uitgaven worden betaald. 

Hoeveel leefgeld wordt er gegeven?

Het bedrag wordt vastgesteld op basis van de Regeling opvang ontheemden in Oekraïne. De hoogte van het leefgeld hangt af van het soort opvang. De opvang kan door de gemeente of door een particulier worden georganiseerd. Daarnaast is de hoogte van het leefgeld ook afhankelijk van de grootte van het gezin. Hoe groter het gezin, hoe lager verhoudingsgewijs het bedrag per gezinslid.

Hieronder leest u de bedragen. De bedragen zijn per maand en per persoon.

Opvang door de gemeente

Het leefgeld is maximaal € 271,18 voor een volwassene en € 234,48 voor een kind.

Opvang bij een particulier

Het leefgeld is maximaal € 364,18 voor een volwassene en € 327,48 voor een kind.

Deze bedragen zijn hoger omdat het inclusief een wooncomponent is. De wooncomponent is € 93,00. De particulier waarbij een vluchteling verblijft maakt door het verblijf extra kosten. Een deel van het leefgeld kan dan worden gebruikt als compensatie. Dit kan onderling worden afgesproken. Het is wel volledig vrijwillig.

Wij krijgen vragen over de afvalstoffenheffing van mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis hebben genomen.  Het is voor ons als gemeente niet mogelijk om deze heffing te verminderen of in de vorm van een subsidie te compenseren. U kunt als gastgezin hierover met uw gasten in gesprek gaan om (een gedeelte van) deze kosten te verrekenen met het leefgeld dat zij krijgen.

Hoe wordt het leefgeld betaald?

Het leefgeld wordt overgemaakt op een Nederlandse betaalrekening. Is er nog geen betaalrekening? Dan kan alleen in uitzonderlijke situaties tijdelijk gebruik worden gemaakt van een prepaidkaart. Het is wel de bedoeling dat de vluchteling alsnog zo snel mogelijk een eigen Nederlandse bankrekening krijgt.

Wanneer wordt het leefgeld betaald?

De vluchtelingen die bij ons bekend zijn, worden uitgenodigd voor een gesprek in het gemeentehuis. Bij dit gesprek is een tolk aanwezig. Direct na afloop van het gesprek weet de vluchteling of er recht op leefgeld bestaat en zo ja, hoe hoog het bedrag is.

Wat is belangrijk om te weten?

Wijzigingen in de situatie kunnen van invloed zijn op het recht op leefgeld. Het is daarom verstandig om wijziging altijd aan ons door te geven. Als er leefgeld wordt gegeven en daar bestaat achteraf geen recht op, dan kan het worden teruggevorderd. Voorbeelden van wijzigingen die u aan ons door moet geven:

  • Een verhuizing
  • Het krijgen van een (betaalde) baan
  • Het openen van een Nederlandse bankrekening
  • Terugkeren naar Oekraïne
  • Een wijziging in de samenstelling van het gezin
  • Bent u langer dan 3 weken weg, bijvoorbeeld door vakantie, dan vervalt uw recht op opvang in een gemeentelijke opvanglocatie en uw recht op leefgeld.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomenexterne-link-icoon