Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten dus naar school. Leerlingen die na hun 16e nog geen diploma hebben, hebben kwalificatieplicht tot 18 jaar. Dat houdt in dat ze onderwijs moeten blijven volgen. De gemeente houdt er toezicht op dat leerlingen naar school gaan. Zo kunnen zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-niveau 2) halen voor de arbeidsmarkt.
 • Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar gaat over dit verzuim in gesprek met de ouders en de school. Soms zijn er wel geldige redenen voor schoolverzuim
 • Alle informatie over leerplicht en de leerplichtwet vindt u op rijksoverheid.nl
 • Heeft u vragen over scholen, onderwijs of schoolverzuim? Neem telefonisch contact op met de gemeente en vraag naar een leerplichtambtenaar

Ondersteuning voortijdig schoolverlaten

De leerplichtambtenaren helpen jongeren die nog geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld door samen een passende opleiding of een leerwerkplek te vinden. Jongeren kunnen gebruik maken van beroepskeuzeadviseurs of krijgen begeleiding naar werk.

 

Schoolvakanties 2018 - 2019

  Basis onderwijs     Voortgezet onderwijs
Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22-02-2019 18-02-2019 t/m 22-02-2019
Goede Vrijdag + Pasen 19-04-2019 t/m 22-04-2019 19-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag 2019 Zaterdag 27-04-2019 Zaterdag 27-04-2019
Meivakantie 23-04-2019 t/m 03-05-2019 23-04-2019 t/m 03-05-2019
Bevrijdingsdag 2019 Zondag 05-05-2019 Zondag 05-05-2019
Hemelvaart + vrijdag 30-05-2019 en 31-05-2019 30-05-2019 en 31-05-2019
Pinksteren 2019 Maandag 10-06-2019 Maandag 10-06-2019
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019 15-07-2019 t/m 23-08-2019
 • De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs volgen de landelijke adviesdata van de rijksoverheid, regio Noord.
 • Door de scholen voor VO worden overige beschikbare vrije dagen zelf ingepland en gecommuniceerd naar leerlingen en ouders.
 • Scholen in Noordoostpolder

Afwijkende vakantieroosters:

 • SO en VSO De Optimist hebben mogelijk een afwijkend vakantierooster.
 • De Eben Haëzerschool volgt de vakantieplanning van het Pieter Zandt op Urk.
 • ROC Friese Poort is gebonden aan regionale vakantieafspraken, waardoor deze school een afwijkend vakantierooster kan hebben.
 • De Eben Haëzerschool (Reformatorisch basisonderwijs) houdt rekening met vrijaf op bid- en dankdagen.
 • Op enkele r.k.-scholen kunnen de vakanties iets afwijken in verband met vrijaf geven met carnaval. U kunt hierover contact opnemen met uw school.
 • De gymzalen zijn volgens bovenstaand vakantierooster gesloten.