Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten dus naar school. Leerlingen die na hun 16e nog geen diploma hebben, hebben kwalificatieplicht tot 18 jaar. Dat houdt in dat ze onderwijs moeten blijven volgen. De gemeente houdt er toezicht op dat leerlingen naar school gaan. Zo kunnen zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-niveau 2) halen voor de arbeidsmarkt.
 • Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar gaat over dit verzuim in gesprek met de ouders en de school. Soms zijn er wel geldige redenen voor schoolverzuim
 • Alle informatie over leerplicht en de leerplichtwet vindt u op rijksoverheid.nl
 • Heeft u vragen over scholen, onderwijs of schoolverzuim? Neem telefonisch contact op met de gemeente en vraag naar een leerplichtambtenaar

Ondersteuning voortijdig schoolverlaten

De leerplichtambtenaren helpen jongeren die nog geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld door samen een passende opleiding of een leerwerkplek te vinden. Jongeren kunnen gebruik maken van beroepskeuzeadviseurs of krijgen begeleiding naar werk.

Ambtsinstructie leerplicht

In de ambtsinstructie leerplicht staat de taakomschrijving voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten in de gemeente Noordoostpolder. De instructie is opgesteld zodat (toekomstige) leerplichtambtenaren en RMC-consulenten een duidelijk kader hebben voor hun inzet wanneer ze werken in de gemeente Noordoostpolder.

pdf Ambtsinstructie Leerplichtambtenaren en RMC-consulenten (PDF, 648.92 KB)

Jaarverslag leerplicht

Het jaarverslag leerplicht en RMC wordt jaarlijks verzonden aan onze netwerkpartners binnen het lokale onderwijsveld en diverse hulpverleningsorganisaties. Wanneer u een exemplaar van het jaarverslag leerplicht en RMC 2019-2020 wilt ontvangen, verzoeken wij u een mail te sturen naar info@noordoostpolder.nl. Wij sturen u dan een fysiek exemplaar toe.

Schoolvakanties 2021 - 2022

Basis onderwijs Voortgezet onderwijs
Zomervakantie 12-07-2021 t/m 20-08-2021 12-07-2021 t/m 20-08-2021
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2020 t/m 0-01-2022 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022 21-02-2022 t/m 25-02-2022
Goede Vrijdag + Pasen 15-04-2022 en 18-04-2022 15-04-2022 en 18-04-2022
Koningsdag 2022 27-04-2022 27-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Bevrijdingsdag 2022 05-05-2022 05-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 26-05-2022
Pinksteren 2022 06-06-2022 06-06-2022
Zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022 18-07-2022 t/m 26-08-2022

N.B.

 • De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs volgen de landelijke adviesdata van de rijksoverheid, regio Noord.
 • Door de scholen voor VO worden eventuele overige beschikbare vrije dagen zelf ingepland en gecommuniceerd naar leerlingen en ouders.

Afwijkende vakantieroosters:

 • SO en VSO De Optimist hebben mogelijk een afwijkend vakantierooster.
 • De Eben Haëzerschool volgt de vakantieplanning van het Pieter Zandt op Urk.
 • ROC Friese Poort is gebonden aan regionale vakantieafspraken, waardoor deze school een afwijkend vakantierooster kan hebben.
 • De Eben Haёzerschool (Reformatorisch basisonderwijs) houdt rekening met vrijaf op bid- en dankdagen.
 • Op enkele r.k.-scholen kunnen de vakanties iets afwijken in verband met vrijaf geven met carnaval. U kunt hierover contact opnemen met uw school.
 • De gymzalen zijn volgens bovenstaand vakantierooster gesloten.
Uw Reactie
Uw Reactie