Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten dus naar school. Leerlingen die na hun 16e nog geen diploma hebben, hebben kwalificatieplicht tot 18 jaar. Dat houdt in dat ze onderwijs moeten blijven volgen. De gemeente houdt er toezicht op dat leerlingen naar school gaan. Zo kunnen zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo-niveau 2) halen voor de arbeidsmarkt.
 • Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar gaat over dit verzuim in gesprek met de ouders en de school. Soms zijn er wel geldige redenen voor schoolverzuim
 • Alle informatie over leerplicht en de leerplichtwet vindt u op rijksoverheid.nl
 • Heeft u vragen over scholen, onderwijs of schoolverzuim? Neem telefonisch contact op met de gemeente en vraag naar een leerplichtambtenaar

Ondersteuning voortijdig schoolverlaten

De leerplichtambtenaren helpen jongeren die nog geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld door samen een passende opleiding of een leerwerkplek te vinden. Jongeren kunnen gebruik maken van beroepskeuzeadviseurs of krijgen begeleiding naar werk.

Ambtsinstructie leerplicht

In de ambtsinstructie leerplicht staat de taakomschrijving voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten in de gemeente Noordoostpolder. De instructie is opgesteld zodat (toekomstige) leerplichtambtenaren en RMC-consulenten een duidelijk kader hebben voor hun inzet wanneer ze werken in de gemeente Noordoostpolder.

pdf Ambtsinstructie Leerplicht voor de leerplichtambtenaren en RMC-consulenten (PDF, 650.46 KB)

Schoolvakanties 2019 - 2020

  Basis onderwijs     Voortgezet onderwijs
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 17-02-2020 t/m 21-02-2020 17-02-2020 t/m 21-02-2020
Goede Vrijdag + Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Koningsdag 2020 27-04-2020 27-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 01-05-2020 23-04-2019 t/m 01-05-2020
Bevrijdingsdag 2020 05-05-2020 05-05-2020
Hemelvaart + vrijdag 21-05-2020 en 22-05-2020 21-05-2020 en 22-05-2020
Pinksteren 2020 01-06-2020 01-06-2020
Zomervakantie 06-07-2020 t/m 14-08-2020 06-07-2019 t/m 14-08-2020
 • De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs volgen de landelijke adviesdata van de rijksoverheid, regio Noord.
 • Door de scholen voor VO worden overige beschikbare vrije dagen zelf ingepland en gecommuniceerd naar leerlingen en ouders.
 • Scholen in Noordoostpolder

Afwijkende vakantieroosters:

 • SO en VSO De Optimist hebben mogelijk een afwijkend vakantierooster.
 • De Eben Haëzerschool volgt de vakantieplanning van het Pieter Zandt op Urk.
 • ROC Friese Poort is gebonden aan regionale vakantieafspraken, waardoor deze school een afwijkend vakantierooster kan hebben.
 • De Eben Haëzerschool (Reformatorisch basisonderwijs) houdt rekening met vrijaf op bid- en dankdagen.
 • Op enkele r.k.-scholen kunnen de vakanties iets afwijken in verband met vrijaf geven met carnaval. U kunt hierover contact opnemen met uw school.
 • De gymzalen zijn volgens bovenstaand vakantierooster gesloten.

 

Uw Reactie
Uw Reactie