Leningen en subsidies voor woningen

Wilt u voor het eerst een woning kopen maar is uw hypotheeklening te laag? Dan kunt u misschien een starterslening krijgen. De gemeente heeft ook regelingen voor woningvernieuwing en energiebesparende maatregelen.

Er is op dit moment geen budget voor de starterslening. U kunt deze dus niet aanvragen.

Wat is de starterslening?

Wilt u voor het eerst een huis kopen? En zijn de kosten van het huis hoger dan wat u aan hypotheek mag lenen? Dan kunt u misschien een starterslening krijgen. De starterslening is het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal van de bank kunt lenen. Naast de starterslening heeft u dus ook gewoon een hypotheek.

Voorwaarden

 • U gaat zelf in de woning wonen (woning wordt gebruikt voor eigen bewoning).
 • U woont in Nederland en u bent verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De koopprijs is minimaal € 140.000 en maximaal € 220.000. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening is meerwerk of het meefinancieren van verbeterkosten toegestaan bovenop de aankoopsom mits wordt voldaan aan de meest  actuele voorwaarden en normen van NHG.
 • De starterslening bedraagt maximaal 20% van de aankoopprijs van de woning en is maximaal € 36.000.
 • U koopt een bestaande of nieuwbouwwoning. Deze woning is geen recreatiewoning.
 • De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek (dat is de starterslening) moeten in dezelfde afspraak bij de notaris passeren. Als eigendom (transportakte) en 1e hypotheek eerder passeren krijgt u geen starterslening.

De SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) toetst uw aanvraag op deze punten. Ook kijkt de SVN naar uw kredietwaardigheid. De SVN geeft ons advies over of u in aanmerking komt voor een starterslening en zo ja: hoe hoog uw starterslening wordt.

De provincie trekt 1,7 miljoen euro uit voor de 'zon voor asbest-regeling'. Die regeling is bedoeld om Flevolanders die hun asbestdak verwijderen te stimuleren om die te vervangen door een dak met zonnepanelen.

Meer informatie hierover op de website van provincie Flevoland

Voor een aantal wijken in Nagele heeft de gemeente regelingen voor het verbeteren of energiezuiniger maken van uw woning.

Vragen? Neem telefonisch contact op met de gemeente.

Voorwaarden

 • U woont in Koolzaadhof, Lucernehof, Gerstehof, Klaverhof of Vlashof
 • U heeft een goede financiële onderbouwing. Wij toetsen dit tijdens de aanvraag
 • Uw woningverbetering sluit aan bij het oorspronkelijke karakter van Nagele. De voorwaarden hiervoor vindt u in de samenvatting beeldkwaliteitsplan Nagele

Aanvragen subsidie

 • Vul de formulieren 'aanvraag subsidie particuliere woningbouwverbetering Nagele' en 'financiële onderbouwing subsidie' in. Deze kunt u onderaan deze pagina vinden
 • Stuur uw aanvraag naar de gemeente
 • Let op: de subsidie is pas definitief als u de gemeente heeft gevraagd de subsidie vast te stellen. Dit doet u binnen 8 weken na afloop van de werkzaamheden. Voor het aanvragen van de vaststelling gebruikt u het formulier 'vaststelling subsidie duurzame particuliere woningbouwverbetering' in. Deze kunt u onderaan deze pagina vinden

Aanvragen lening

 • Vul de formulieren 'voorlopige aanvraag stimuleringslening Nagele' en 'financiële onderbouwing aanvraag stimuleringsregeling Nagele' in. Deze kunt u onderaan deze pagina vinden
 • Stuur uw aanvraag naar de gemeente

Formulieren

pdf Voorlopige aanvraag stimuleringslening Nagele (PDF, 217.52 KB) pdf Financiële onderbouwing stimuleringslening en of stimuleringssubsidie Nagele (PDF, 219.27 KB)

 

Let op: vraagt u zowel een subsidie en lening aan? Dan hoeft u het formulier Financiële onderbouwing maar één keer in te vullen.

Uw Reactie
Uw Reactie