Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Lid voor de commissie voor de bezwaarschriften, kamer sociaal domein

Gemeente Noordoostpolder zoekt met ingang van 1 januari 2023 een nieuw lid voor de commissie voor de bezwaarschriften, kamer sociaal domein.

Reactietermijn verstreken

Onze gemeente is volop in ontwikkeling en wil dichter bij de samenleving staan. We zoeken bewust verbinding met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de regels, maar dat kan op een flexibele manier. Zo spelen we (pro)actief in op wat er leeft in onze lokale samenleving. 

Wegens het vertrek van commissieleden, zoekt de commissie bezwaarschriften Noordoostpolder (kamer sociaal domein) mensen die ons willen helpen de juistheid van onze besluiten te toetsen, waarbij de gepastheid van onze dienstverlening voorop staat.

Lijkt je dat interessant? Geef je dan nu op om lid te worden van de commissie voor de bezwaarschriften sociale kamer.

Dit is de kamer sociaal domein

De kamer sociaal domein houdt zich bezig met het voorbereiden (horen en adviseren) van de beslissingen op bezwaarschriften, ingediend tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders. De bezwaarschriften hebben uitsluitend betrekking op het terrein van de sociale zekerheid (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning e.a.). De kamer adviseert het college over de afhandeling van het bezwaar.

Dit wordt er binnen de commissie gedaan

De commissie bezwaarschriften gemeente Noordoostpolder is een volledig onafhankelijke adviescommissie. De commissie is onderverdeeld in twee kamers: algemene zaken en sociaal domein. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast is er een plaatsvervangend lid. De benoeming gebeurt door het college van burgemeester en wethouders. De zittingsduur is 4 jaar. De bijeenkomsten vinden één keer per maand plaats.

Dit breng je mee

Voor deze functie zoeken wij mensen die:

  • Geen binding of directe betrokkenheid hebben bij het bestuur van gemeente Noordoostpolder
  • Ervaring en affiniteit hebben met het functioneren van het openbaar bestuur
  • Kennis en ervaring hebben op het bestuursrechtelijk terrein
  • Een HBO/WO-werk- en denkniveau hebben en in staat zijn te komen tot een objectieve en juridische afweging van belangen
  • Aantoonbare affiniteit hebben met het terrein van sociale zekerheid.

Dit bieden wij

  • Aanstelling van 4 jaar
  • Eén keer per maand een bijeenkomst
  • Voor het bijwonen van een vergadering ontvangt de voorzitter een vergoeding van € 262,81 en de leden een vergoeding van € 197,36. Daarnaast wordt er een tegemoetkoming in de reiskosten betaald. 

Wil je meer weten over deze functie?

De secretaris van de kamer sociaal domein, mevrouw M. Hoogstraten, kan je meer vertellen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0527) 63 32 80 of per email: m.hoogstraten@noordoostpolder.nl 

Als je belangstelling hebt stuur dan je motivatiebrief en CV (bij voorkeur in pdf) uiterlijk 23 november 2022 via de button “solliciteren”. 
De selectiegesprekken zijn gepland in de ochtend van 28 november 2022 en vinden plaats op het gemeentehuis te Emmeloord.
 

Reactietermijn verstreken