Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Linda Verduin (VVD)

Wethouder

Wethouder Linda Verduin (VVD)

Portefeuille

 • Economie en bedrijvigheid
 • Markten
 • Onderwijs
  • Onderwijstaken, volwasseneducatie en onderwijshuisvesting
  • Kinderopvang en peuteropvang
 • Participatiewet
  • Re-integratiebeleid
  • Uitstroombevordering
  • Sociale werkvoorziening
 • Jeugdzorg
  • Jeugdzorgbeleid
  • Jeugdzorg
 • Taalbeleid
 • Project MITC/RDW
 • Project VO Campus
 • Project Grip op het sociaal domein
 • Dorpen: Bant, Creil, Rutten, Espel

Taken

De wethouders maken deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Elke wethouder heeft zijn of haar eigen portefeuille en komt op voor de belangen op zijn of haar taakgebied. Zij hebben hierover overleg met bestuurders en ambtenaren van het Rijk en de provincie en voeren gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Nevenfuncties

 • Directeur Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO in Drachten (volledig verlof per 1-6-2022)