Lokale wetten en regels

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Noordoostpolder bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website Overheid.nl
  • Een verordening (bijvoorbeeld de Algemeen Plaatselijke Verordening) is een besluit van algemene strekking die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Meestal stelt de gemeenteraad verordeningen vast
  • In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn. Meestal stelt het college van burgemeester en wethouders de beleidsregels vast
  • Naast verordeningen en beleidsregels zijn er ook nadere regels en andere besluiten van algemene strekking (regelingen of uitvoeringsbesluiten)
Uw Reactie
Uw Reactie