Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Maak kennis met Henry en Bert

20 februari 2024
Nieuws

Bij de gemeente werken iedere dag een paar honderd mensen aan een Noordoostpolder waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Wie zijn zij? Wat doen ze nou eigenlijk? En wat zijn hun drijfveren? We stellen twee van onze collega’s aan je voor.

  • Wie: Henry Doorneweert uit Lelystad en Bert Olieman uit Bussum 

  • Wat: Henry is Coördinator en Functioneel beheerder, Bert is Beleidsadviseur Belastingen 

  • Sinds: Henry sinds 2023, Bert sinds 2019 

“Belastingen gaan niet alleen over cijfertjes, uiteindelijk gaat het om de inwoners” 

Wie denkt dat belastingen stoffig en saai zijn, heeft nog nooit kennisgemaakt met Henry en Bert van de afdeling Belastingen en Financial Planning & Control (BFP&C). Belastingen zijn volgens hen niet alleen belangrijk om de samenleving draaiende te houden. Ze vinden ze ook ‘dynamisch en uitdagend’. “De wetgeving verandert continu, geen jaar is hetzelfde.” 

Vroeger in 1987, toen Bert in zijn jonge jaren begon in het team Belastingen bij de gemeente Bussum, was het misschien allemaal nog veel met de neus in enorme stapels papieren. “De automatisering stond nog in de kinderschoenen. Maar in de afgelopen 37 jaar is er veel veranderd.” 

Bijna alle processen in het team Belastingen gaan tegenwoordig via vernuftige computersystemen en applicaties. Bert: “Daardoor is wat wij doen en waarom wij bepaalde handelingen doen, een stuk transparanter geworden voor de inwoner.” 

En dat is maar goed ook. Want bij belastingen gaat op het eerste gezicht misschien vooral om cijfertjes, uiteindelijk gaat het om de mensen die in de Noordoostpolder wonen, zeggen hij en zijn collega Henry. “De inwoner staat bij ons centraal.” 

“Het geld dat we daarmee binnenhalen, komt namelijk ten goede aan de samenleving”, legt die laatste uit. “Met de inkomsten van de OZB kunnen we als gemeente bijvoorbeeld een zwembad of speelplaatsen bouwen, de brandweer, cultuur en onderwijs bekostigen of de lantaarnpalen laten branden en de wegen en plantsoenen onderhouden.” 

Wat met de inkomsten wordt gedaan wordt niet bepaald door het team Belastingen zelf.  

Bert: “Dat doet de democratisch gekozen gemeenteraad. Die beslist waar het geld aan wordt besteed, door jaarlijks de begroting vast te stellen.” 

Welke belastingen zijn er? 

De gemeente heft verschillende belastingen. Een belangrijke is de onroerendezaakbelasting (OZB). Heb je een gebouw in bezit? Dan betaal je OZB. De hoogte ervan hangt af van de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken). Dat is de waarde van het object (een woning of bedrijfsgebouw). 

Een immense klus voor het team Belastingen. Henry: “We versturen elk jaar 23.000 belastingaanslagen, die moeten allemaal kloppen. Als een huis is verbouwd, verandert de WOZ-waarde. En mensen verhuizen, huizen worden verkocht of nieuw gebouwd. Dat moeten wij allemaal bijhouden.”  

Elk object krijgt jaarlijks een nieuwe WOZ-waarde. “Daar beginnen we mee rond mei.” Met een eigen taxateur, een strakke planning en een slimme applicatie die zo’n 95 procent van alle veranderingen automatisch bijhoudt, is dat alsnog een heleboel werk. Bert: “We voeren nog altijd zaken handmatig in en alle gegevens worden grondig gecontroleerd.” Wanneer in februari alle aanslagen de deur uit zijn, kunnen inwoners binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen tegen de hoogte van de WOZ.  

Rechtstreeks bezwaar maken 

Sommige mensen huren daar een bureau voor in, maar dat is helemaal niet nodig, zeggen de twee. Bert: “Dien je bezwaar rechtstreeks bij ons in, dat scheelt heel veel tijd en moeite. Jij kent je object het beste. Dus jij kunt zelf heel goed uitleggen waarom je het er niet mee eens bent.” 

Het streven is voor de zomer alle bezwaren af te ronden. Mensen die het niet eens zijn met de uitkomst daarvan, kunnen beroep aantekenen bij de rechter. Grote kans dat ze dan Bert in de rechtszaal tegenkomen. “Dat is een van mijn taken. Vorig jaar werden er tachtig beroepen ingediend. Op 23.000 aanslagen is dat niet veel.” 

Naast de OZB heft de gemeente de riool- en afvalstoffenheffing. Bert: “Inwoners betalen daarnaast per keer dat zij hun bak voor restafval aan de weg zetten of de ondergrondse container gebruiken. Deze kosten worden een keer per jaar afgerekend, naast de riool- en afvalstoffenheffing.”  

Henry: “Wat binnenkomt met deze heffingen, wordt volledig besteed aan de kosten die we maken voor het rioolsysteem en de afvalverwerking.”  

Eén aanslag in februari 

Deze maand krijgen de inwoners van de gemeente voor het eerst een gecombineerde aanslag voor het restafval, de riool- en afvalstoffenheffing en de OZB. Henry: “Voorheen kwamen er twee aanslagen in februari, een aparte aanslag voor de lediging van de restafvalcontainer of het storten van de afvalzak in een ondergronds container en een gecombineerde aanslag met daarop vermeld de WOZ-waarde, de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Met ingang van 2024 is wordt nu één aanslagbiljet verstuurd, om het overzichtelijker te maken.” 

Sommige mensen maken zich zorgen dat de OZB veel hoger wordt, doordat de huizenprijzen zijn gestegen. Maar dat is niet zo, benadrukken Henry en Bert. “Als de woningwaarde stijgt, dan is het gevolg dat het tarief daalt. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen de OZB alleen met 3,9 procent te corrigeren voor de inflatie.’’ 

Henry en Bert vinden allebei vooral het contact met de inwoners een leuk en een belangrijk onderdeel van het werk. “Ik heb wel eens gehad dat iemand heel boos was over een aanslag hondenbelasting. Hij kwam langs na een belletje. Een luisterend oor bieden, was al voldoende om de kou uit de lucht te halen: hij zag het gezicht achter ‘de gemeente’ en voelde zich gehoord.”  

Henry: “Ik vind het mooi om zaken goed te kunnen uitleggen aan inwoners. Belastingen zijn soms heel ingewikkeld. Door daar goede informatie over te geven, kun je echt iets betekenen voor ze.” 

Nog meer belastingen 

De gemeente heft ook toeristenbelasting. Mensen van buiten de Noordoostpolder die hier overnachten, moeten per nacht een bedrag afdragen. Bert: “Dat geldt ook voor arbeidsmigranten. Zij betalen op die manier gewoon mee aan onze voorzieningen.”  

En sinds vorig jaar is er de reclamebelasting voor ondernemers in het centrum van Emmeloord. Deze opbrengsten worden door Stichting Centrummanagement Emmeloord besteed aan bijvoorbeeld de aankleding van het winkelcentrum, de sinterklaasintocht en de kerstversiering. 

Voor verbouwingen of veranderingen waarbij de gemeente een vergunning moet afgeven, moeten leges worden betaald. Dat geldt onder andere ook voor het aanvragen van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Daarnaast worden marktgelden en begraafrechten opgelegd.

 Hondenbelasting wordt in de Noordoostpolder niet meer geheven.