Maatregelen evenementen versoepeld

Sinds 1 juli zijn de regels voor samenkomsten binnen en buiten versoepeld. Dit betekent dat er weer meer mogelijk is. De basisregels en de onderlinge afstand van 1,5 meter blijven wel gelden. Wilt u een samenkomst of evenement organiseren? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan. 

Wanneer u een evenementenvergunning aanvraagt, kijkt de gemeente of u de activiteit voldoende op anderhalve meter in kunt richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn. 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland heeft op woensdag 15 juli 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. Hierin staan ook voorschriften voor activiteiten, binnen en buiten. Onder 'Vraag en antwoord' op deze pagina leest u hier meer over. 

Evenementenvergunning aanvragen

 

Regels voor activiteiten binnen

De regels voor samenkomsten binnen zijn versoepeld. De basisregel is: 1,5 meter afstand houden van anderen. Ook de andere basisregels zijn van toepassing: bij klachten blijf thuis, was vaker je handen, werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken.

Maximaal aantal personen per ruimte

Indien er vooraf bij de reservering een gezondheidscheck mogelijk is en de ruimte heeft vaste zitplaatsen dan is er geen maximum gesteld aan het aantal personen per ruimte. Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel.

Is het niet mogelijk is om vooraf te reserveren en de gezondheidscheck te doen dan geldt het maximum van 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel.

Binnenlocaties met doorstroom bezoekers

Voor winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen.

Zorgplicht

Degene (persoon of organisatie) die een samenkomst organiseert moet zorgdragen dat de aanwezige personen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Zie hierboven onder ‘veilig afstand houden’.

Is er een regionale richtlijn voor het bezoek van burgemeester bij bijvoorbeeld jubilea?

Dit is echt aan de burgemeester zelf om te bepalen. Natuurlijk rekening houdend met de basisregels. Hierbij is beeldvorming een belangrijk aandachtspunt. De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie en zal ook snel kritiek krijgen als hij zich niet aan de regels houdt. Daarnaast betreft het vaak kwetsbare groepen zoals ouderen.

Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten

Voor kerken en moskeeën gelden de regels voor activiteiten binnen. Hard meezingen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is het onder voorwaarden wel toegestaan.

Regels voor activiteiten buiten

De regels voor activiteiten buiten zijn versoepeld. Ook hier gelden de basisregels en moet er 1,5 meter afstand tot anderen gehouden worden.

Maximaal aantal personen voor samenkomsten buiten

Voor buitenlocaties met vaste zitplaatsen, een gezondheidscheck en reservering geldt geen maximum aantal personen. Voorwaarde is wel dat personen van verschillende locaties elkaar niet tegenkomen en looproutes 1,5 meter van elkaar af liggen. Ook moet elke locatie beschikken over haar eigen sanitaire voorzieningen. Voor buitenlocaties zonder vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck geldt het maximum aantal van 250 personen (exclusief personeel). In de horeca zijn zitplaatsen verplicht.

Mogen dierenparken, natuurparken en pretparken weer open?

Ja, dierenparken, natuurparken en pretparken mogen sinds 11 mei weer open. Er is voor buitenlocaties waar vooral sprake is van doorstroming van bezoekers en dus beperkt onderling contact geen maximum aantal bezoekers genoemd. De beheerder moet ervoor zorgen dat mensen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden.

Zijn evenementen verboden?

Vanaf 1 juli gelden voor evenementen dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels en adviezen. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Bij vergunning plichtige evenementen worden de regels voor binnen en buiten meegenomen bij de vergunningaanvraag. Voor intern:  Voor bijzonderheden over evenementen en de specifieke regels kijk op de speciale Q&A voor evenementen.

Ik wil een evenement organiseren dat na 1 juli plaats vindt. Kan dat doorgaan?

Ja, vanaf 1 juli gelden voor evenementen dezelfde regels als bij andere activiteiten binnen en buiten. Uiteraard moet er bij evenementen rekening gehouden worden met de termijn voor het afhandelen van de vergunningaanvraag. Gemeenten zullen aanvragen vanaf 1 juli weer in behandeling nemen.

Mogen blazers weer spelen?

Ja, zowel repetities als uitvoeringen. Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de branchevereniging zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazer minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Mag er weer samen gezongen worden?

Voor zangkoren en zangensembles is repeteren en optreden onder voorwaarden weer mogelijk. De voorwaarden staan hier. Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging is het onder voorwaarden wel toegestaan.

Mogen kermissen weer open?

Ja, kermissen zijn sinds 1 juli weer toegestaan. Als er sprake is van een continue doorstroming van bezoekers, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. Wel moeten bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar houden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk. Omdat er vaak verschillende attracties en functies op een kermis zijn die onder verschillende regels vallen, zal de gemeente de aanvraag beoordelen.

Mogen discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden open?

Discotheken, clubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven gesloten tot 1 september. Rond die tijd wordt er besloten wanneer ze weer open mogen.

Mogen drive-in bioscopen, theaters en concerten weer plaatsvinden?

Dit mag alleen als de inzittenden van de auto allen deel uitmaken van een huishouden. Als dat niet zo is, moeten de inzittenden 1,5 meter afstand houden tot elkaar, dat is in de meeste auto’s niet mogelijk. De uitzondering op afstand houden in een auto geldt alleen als het om vervoer gaat van A naar B. Niet als het om recreatief gebruik gaat.

Basisregels

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Veilig afstand houden

Voor alle bovenstaande vragen en antwoorden (tenzij anders vermeld), zowel binnen als buiten geldt dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar, tenzij het gaat om:

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
 • afstand tot kinderen tot en met 12 jaar en kinderen onderling;
 • jongeren tot 18 jaar onderling. Tenzij zij zich bevinden op een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;
 • alle leerlingen (ongeacht de leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan. Wel afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel;
 • hulpbehoevenden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers, als dit noodzakelijk is;
 • kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s;
 • op personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen onderling;
 • sporters (bij normaal spelcontact), acteurs en dansers, indien noodzakelijk voor beoefening van activiteit;
 • terras met kuchscherm.
Uw Reactie
Uw Reactie