Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Mediation en bemiddeling

U heeft bezwaar gemaakt tegen een gemeentelijk besluit

De gemeente Noordoostpolder bespreekt dit graag met u in een informeel rond-de-tafel-gesprek. Zo’n gesprek blijkt in de praktijk vaak zinvol.

Wij bellen u binnen een week met de vraag of u wilt deelnemen aan een rond-de-tafel-gesprek.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

U accepteert de uitnodiging

We maken een afspraak voor een rond-de-tafel-gesprek waarin we proberen tot een oplossing te komen. Dit gesprek kan eventueel bij u thuis plaatsvinden. Wanneer u niet tevreden bent met de uitkomst van dit gesprek, kunt u de formele bezwaarschriftenprocedure vervolgen.

Bij het gesprek bent u aanwezig (u mag uiteraard iemand meenemen/uitnodigen), een vertegenwoordiger van de gemeente en een onafhankelijk gespreksbegeleider.

Tijdens dit (vertrouwelijke) gesprek kunt u uw bezwaarschrift toelichten, kunnen er over en weer vragen worden gesteld en wordt besproken wat een mogelijke oplossing is.

Soms is een zaak niet geschikt voor een gesprek.
Dan kiezen we direct voor een advies van de bezwarencommissie.

U gaat niet op de uitnodiging in

Daarmee kiest u voor de formele weg. Dit betekent dat er alleen juridisch (volgens de wet- en regelgeving) naar uw bezwaarschrift wordt gekeken.

U kunt dan uw bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Na de hoorzitting geeft de commissie advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt een besluit op uw bezwaar. Dit besluit krijgt u aangetekend toegestuurd.

U heeft een conflict en komt er samen niet uit

Bij een conflict waar de gemeente bij betrokken is, kan de gemeente zorgen voor bemiddeling. Denk aan conflicten die te maken hebben met de veiligheid in de buurt, de volksgezondheid of beleid van de gemeente.

Wanneer het voor de betrokken partijen wenselijk is dat afspraken die tijdens het gesprek worden gemaakt schriftelijk worden vastgelegd, zetten we formele mediation in. De deelnemers tekenen dan aan het begin van het traject een mediationovereenkomst. De afspraken worden aan het eind van het traject in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Heeft u problemen met uw buren?

Bijvoorbeeld ruzie of last van pesterijen of geluiden? Dan kunt u contact opnemen met Carrefour.
Meer informatie vindt u op carrefour.nuexterne-link-icoon

U heeft een klacht over hoe de gemeente u heeft behandeld

Stel, u bent ontevreden over de manier waarop u door een medewerker of bestuurder van de gemeente bent behandeld. Of u moet heel lang wachten op een antwoord op uw vraag. Dan kunt u een klacht indienen, schriftelijk of via noordoostpolder.nl

Denkt u bij het schriftelijk indienen aan het vermelden van uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening?

Hoe verder?

In eerste instantie neemt de betrokken manager contact met u op en probeert uw klacht op te lossen. Een eventueel vervolggesprek kan worden begeleid door een van de mediators.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de informele afhandeling? Dan neemt de klachtenfunctionaris uw klacht in behandeling en volgt een formele procedure.