Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Melden onveilige verkeerssituatie

Maakt u zich zorgen over een verkeersituatie? Als u dit aan ons doorgeeft, dan kunnen wij onderzoeken of wij de situatie veiliger kunnen maken. Dit formulier is alleen voor meldingen van onveilige verkeerssituaties. Voor meldingen van bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen, scheve stoeptegels, fout geparkeerde voertuigen of modder op de weg is een ander formulier. U vindt deze met de zoekterm meteen melden.

Wat u moet weten

Wij zijn blij met uw melding want veilig verkeer in de Noordoostpolder vinden wij van groot belang. Na uw melding gaan verkeersdeskundigen onderzoeken of we de situatie veiliger kunnen maken. Bedenk wel dat het aanpassen van een verkeersituatie vaak een langdurig en kostbaar traject is. Ook wegen wij de belangen van meerdere soorten weggebruikers en omwonenden mee. Wij nemen uw melding ook mee bij toekomstige aanpassingen van straten en wegen.

Wij beheren niet alle wegen in de Noordoostpolder. Ook Rijkswaterstaat en de provincie beheren wegen. Op de kaart Wegbeheerdersexterne-link-icoon kunt u zien wie de beheerder is van de weg. Zijn de wegen van de provincie of Rijkswaterstaat dan kunt u daar uw melding gaan doen. U krijgt de contactgegevens te zien als u op de weg klikt.

Wat kunt u melden

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als:

  • u een verkeerssituatie onoverzichtelijk vindt
  • een voorrangsregeling onduidelijk is
  • er te hard gereden wordt in uw straat

Nodig bij de melding

Bij de melding hebben we de volgende informatie van u nodig:

  • straatnaam van de onveilige plek
  • omschrijving van wat er gevaarlijk is