Meldformulier Samenkomst Noordoostpolder

Specifieke maatregel om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Degene die een samenkomst organiseert of laat organiseren met meer dan 50 personen moet dat uiterlijk 48 uur voor aanvang melden bij de veiligheidsregio.
 

Meldformulier Samenkomst Noordoostpolder


Deze meldplicht geldt niet voor:
1. eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;
2. samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
3. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
4. samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
5. een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
6. een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
7. een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
8. detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers; en;
9. onderwijsinstellingen.

Uw Reactie
Uw Reactie