Melding psychische hulp

Heeft iemand dringend psychische hulp nodig? Omdat hij of zij zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening? Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig.

Melden bij GGD Flevoland

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

U kunt een melding doen in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ). Deze Wet heeft op 1 januari 2020 de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) vervangen.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie