Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Melding psychische hulp

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

U kunt een melding doen in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ). Deze Wet heeft op 1 januari 2020 de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) vervangen.

Meer informatie