Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Meldpunt overbodige regels

De gemeente heeft een meldpunt ingesteld om overbodige, omslachtige of onbegrijpelijke gemeentelijke regelgeving tegen te gaan.
U kunt via dit meldpunt aangeven welke gemeentelijke regels u in de praktijk lastig vindt of zelfs als overbodig ervaart. De gemeente Noordoostpolder gebruikt de meldingen om haar dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.