Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Mercatus, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en gemeente Noordoostpolder als eerste aan de slag met uitvoeringsagenda wonen zorg en welzijn

12 oktober 2023
Nieuws

Van links naar rechts: Wethouder Toon van Steen, Wethouder Sacha Werkman, Fatmir Miftari, Zilveren Kruis (via scherm), Albert Hilvers, ZONL en Judith de Groot van Mercatus

Bestuurders Judith de Groot van Mercatus, Albert Hilvers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en wethouder Sacha Werkman van gemeente Noordoostpolder hebben op 12 oktober een plan van aanpak ondertekend voor de ontwikkeling van een uitvoeringsagenda wonen en zorg.

In de uitvoeringsagenda komt te staan op welke manier de partijen de komende jaren werken aan voldoende passende woningen voor ouderen en andere doelgroepen die zorg nodig hebben. Daarmee zijn deze Flevolandse partijen de eersten die hiermee aan de slag gaan.

Toenemende vergrijzing en personeelstekort in de zorg

De komende jaren heeft Nederland te maken met een toenemende vergrijzing. Ook in gemeente Noordoostpolder wonen steeds meer ouderen. Tegelijkertijd is er een groeiend personeelstekort in de zorg. Passende woonvormen zijn daarom nodig om ervoor te zorgen dat mensen langer zelfredzaam zijn én dat de zorg thuis geleverd kan worden. Ook zijn er woningen nodig voor andere doelgroepen die zorg en begeleiding nodig hebben. Denk aan kwetsbare jongeren, inwoners die beschermd wonen en zelfstandig wonende mensen die begeleiding krijgen.

Samen met andere belanghebbende partijen

Gezamenlijk ontwikkelden alle partijen een plan van aanpak voor het maken van een uitvoeringsagenda. Met de ondertekening daarvan spreken Mercatus, ZONL en de gemeente af dat zij de komende tijd aan de slag gaan met het realiseren van de doelen op het gebied van wonen en zorg. Dit doen zij in samenwerking met andere belanghebbende partijen.

Nieuwbouw, bestaande bouw en woonomgeving

De partijen onderzoeken de komende tijd hoeveel nieuwe woningen nodig zijn, maar ook hoe bestaande woningen mogelijk aangepast kunnen worden, zodat ouderen er kunnen blijven wonen. Ook kijken zij hoe de woonomgeving kan bijdragen aan meer bewegen en een betere gezondheid, met voldoende groen en ruimte voor ontmoeting. De uitkomsten en afspraken over het vervolg worden opgenomen in de uitvoeringsagenda.