Middelen

Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven, hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de financiële stukken van de gemeente.

Deze financiële stukken kunt u inzien via de planning & control portaal Noordoostpolder. U vindt daar de programmabegroting, voortgangsrapportages en de perspectiefnota.

Planning & control portaal Noordoostpolder

 

In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het afgelopen jaar.

pdf Rekening in één oogopslag 2017 (PDF, 1.47 MB) pdf Jaarstukken 2017 (PDF, 7.43 MB)

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie