Middelen

Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven, hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de financiële stukken van de gemeente.

Deze financiële stukken kunt u inzien via de planning & control portaal Noordoostpolder. U vindt daar de programmabegroting, voortgangsrapportages en de perspectiefnota.

Planning & control portaal Noordoostpolder

 

In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het afgelopen jaar.

pdf Rekening in één oogopslag 2017 (PDF, 1.47 MB) pdf Jaarstukken 2017 (PDF, 7.43 MB)