Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten

18 januari 2024
Nieuws

Voor het huisvesten van arbeidsmigranten is in de Noordoostpolder nieuw beleid opgesteld. Verschillende belangen van zoveel mogelijk betrokken partijen zijn hierin de afgelopen jaren zorgvuldig bekeken. Wethouder Toon van Steen: “Met het nieuwe beleid krijgen we meer grip op het aantal plekken dat voor de Noordoostpolder nodig is. We willen voorkomen dat we faciliteren voor de regio. Het nieuwe beleid geeft ruimte aan ondernemerschap, we bieden goede huisvesting voor arbeidsmigranten en tegelijk beschermen we de reguliere woningmarkt.” In februari besluit de gemeenteraad over het nieuwe beleid.

Wijzigingen voor kleine huisvestingslocaties

De evaluatie van het oude beleid heeft er in 2023 al toe geleid dat Noordoostpolder is gestopt met nieuwe huisvestingslocaties in de kernen. In het nieuwe beleid blijft dit zo. Ook zijn in 2023 de mogelijkheden beperkt voor huisvesting van kleine groepen arbeidsmigranten in het buitengebied.

In het nieuwe beleid is alleen huisvesting tot 20 personen op eigen erf toegestaan voor bedrijven die zelf arbeidsmigranten aan het werk hebben. Met deze twee maatregelen wil de gemeente de reguliere woningmarkt beschermen en het leefklimaat voor haar inwoners bewaken. Arbeidsmigranten kunnen zich overigens blijven huisvesten in de kernen via sociale huur of koop.

Ruimte voor grote locaties

In het vorige beleid was ruimte voor 15 middelgrote locaties (150 bedden) en dat aantal blijft gelijk. Deze 15 locaties zijn nog niet allemaal vergund. Voor de grootste locaties (300 bedden) wil het college van B&W ruimte bieden aan drie extra huisvestingslocaties. Uit het onderzoek blijkt dat deze grote locaties bij alle partijen het beste bevallen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de dringende vraag voor meer huisvesting.

Puntensysteem

Omdat het aantal plekken voor grotere locaties beperkt is, stelt het college voor om te werken met vaste inschrijvingsmomenten en toewijzing op basis van een puntensysteem. Een initiatiefnemer verdient onder andere punten door gewone woningen waar nu arbeidsmigranten gehuisvest zijn, terug te geven aan de reguliere woningmarkt. Verder wordt er meer gelet op de woonkwaliteit, levert huisvesting voor en nabij werkgevers in de Noordoostpolder meer punten op en worden initiatieven beoordeeld op de manier waarop ze de omwonenden in het proces betrekken.

Evaluatie

Het nieuwe beleid is een uitwerking van de evaluatie van de afgelopen jaren. Er is onderzoek gedaan, er zijn gesprekken geweest met betrokkenen en de raadscommissie is uitgebreid meegenomen. Het nieuwe beleid ligt op 26 februari voor ter besluitvorming.