undefined logo
undefined logo

Nieuw college B&W Noordoostpolder geïnstalleerd

01 juni 2022
Nieuws
College van burgemeester en wethouders mei 2022

Het nieuwe college van burgemeester & wethouders van Noordoostpolder is tijdens een buitengewone raadsvergadering op 31 mei geïnstalleerd. Burgemeester Roger de Groot en wethouders Toon van Steen (Politieke Unie), Sacha Werkman (ONS Noordoostpolder), Linda Verduin (VVD) en Thomas Gillissen (PvdA) vormen het nieuwe college.

Coalitieakkoord: Ruimte voor elkaar

De ontwikkeling van Noordoostpolder komt voort uit de samenleving. Om deze ontwikkeling te versterken, geeft deze coalitie meer ruimte en vrijheid aan de huidige en toekomstige inwoners en ondernemers. Toon van Steen licht toe: “Dit doen we door regels te verruimen, te werken vanuit vertrouwen en uitgaan van wat wél kan. Ruimte voor elkaar.” Het is een akkoord op hoofdlijnen waarmee het college ook ruimte laat aan de gemeenteraad.

In het akkoord is beschreven waar het nieuwe college zich de komende vier jaar voor inzet én hoe ze dat doen. De Politieke Unie, ONS, VVD en PvdA hebben onder begeleiding van formateur Andries van Daalen 9 ambities geformuleerd voor de periode 2022 – 2026.

De ambities in het akkoord:

  1. We maken werk van wonen
  2. Een bruisend Noordoostpolder
  3. Duurzamer, groener en schoner
  4. Meedoen in de samenleving
  5. Mobiliteit en bereikbaarheid
  6. Een aantrekkelijk onderwijsaanbod
  7. We houden de Noordoostpolder veilig
  8. Dienstverlening voor iedereen
  9. Een realistische begroting

Portefeuilleverdeling

Iedere partij is door één wethouder vertegenwoordigd. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Roger de Groot: Openbare orde en veiligheid, Algemene ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden, AZC, UNESCO siteholderschap, Public Affairs & (Inter)regionale betrekkingen (waaronder Lobby Lelylijn, N50) en Gebiedsmarketing. Project: Dienstverlening

Toon van Steen: Bouwen en wonen, Ruimtelijke Ordening, Vernieuwing wijken en dorpen, Grondbeleid & grondexploitaties en Stadshart Emmeloord. Projecten: Omgevingswet en Dokter Jansenpark. Wethouder voor de dorpen: Marknesse, Kraggenburg en Luttelgeest.

Sacha Werkman: Financiën, WMO, Cultuur & Erfgoed (incl. cultuurhuisvesting en Schokland), Toezicht & Handhaving en Voorzien in Vastgoed. Projecten: Zorgplein en VO-Campus. Wethouder voor de wijken in Emmeloord.

Linda Verduin: Economie en bedrijvigheid, Recreatie & toerisme, Onderwijs, Volksgezondheid, Arbeidsparticipatie en Jeugdzorg. Projecten: Waterloopbos/MITC/RDW en Grip op het sociaal domein. Wethouder van de dorpen Bant, Creil, Rutten en Espel.

Thomas Gillissen: Sport en bewegen, Energie, duurzaamheid, milieu & afval, Mobiliteit & Infrastructuur, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Armoedebeleid, Inburgering en minderhedenbeleid. Project: Bosbad. Wethouder van de dorpen: Nagele, Ens en Tollebeek.

Installatie raads- en commissieleden

Door de installatie van de nieuwe wethouders kwamen er drie plekken in de gemeenteraad beschikbaar. Tijdens de buitengewone raadsvergadering werden daarom ook nieuwe raadsleden geïnstalleerd: mevrouw Y. Knobbout en de heer J.M. Halma. Mevrouw S. Bosman kon niet aanwezig zijn, zij zal in de volgende raadsvergadering geïnstalleerd worden.

De volgende personen werden geïnstalleerd als raadscommissieleden: mevrouw A. Leijten (Politieke Unie), de heer W.A. Ritsema (Politieke Unie), de heer L. Post (CDA), mevrouw R.A. van Urk (CDA), mevrouw J.G.M. Marinussen (PvdA), mevrouw M.P.I. van der Bend (PvdA), de heer J.A.E. de Boer (D66), de heer D. Gebbink (D66), mevrouw A.J. van Vilsteren (GroenLinks).